VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Podnikání

17.6.2013

Jihočeské insolvence ze 17. června

České Budějovice –  Soud prohlásil konkurz na majetek Oldřicha Schwarze, Kaplice (26 INS 8532/2013), který se nevyjádřil k návrhu TGI Money. Přezkum bude 8. srpna v 7.30 hodiny.

14.6.2013

Jihočeské insolvence ve 14. června

České Budějovice –  Majetek Jaroslava Kopeckého, Humpolec (11 K 39/2002), byl zpeněžen za 782 730,36 koruny. Oddělený věřitel převzal 173 657 Kč, pohledávky ostatních budou uspokojeny do výše 12,69 procenta.

13.6.2013

Jihočeské insolvence z 13. června

České Budějovice –  Soud prohlásil konkurz na majetek ESNet, s. r. o. v likvidaci, J. Hradec (26 INS 8759/2013). Přezkum bude 8. srpna od 10.30 hodiny. Věřitelé RED stavby, s. r. o v likvidaci, České Budějovice (26 INS 16471/2013), jsou vyzváni k podání informací o případném majetku tohoto dlužníka.

12.6.2013

Jihočeské insolvence z 12. června

České Budějovice – Soud zamítl několik insolvenčních návrhů pro nedostatek majetku: Holz Trade CZ, s. r. o. v likvidaci, Černá v Pošumaví (27 INS 11756/2013) – věřitelé přihlásili pohledávky za 8,6 milionu, DK Ecofin, s. r. o. v likvidaci, České Budějovice (27 INS 9510/2013), C. B. Invest, s. r. o. v likvidaci, České Budějovice (26 INS 14188/2013) – dva věřitelé tratí 235 320 Kč.

12.6.2013

V Budvaru vybírají suroviny a drží tradici

České Budějovice - Pivovar Budějovický Budvar patří ke krajskému městu stejně jako dominanta Černá věž. Říkáme v cizině rádi, že je to „naše" pivo. Pivovar za své existence získal řadu ocenění. Od konzumentů i od pivovarských odborníků doma i v zahraničí. Mezi nejcennější vůbec patří první zlatá medaile ze Světové výstavy v Praze z roku 1896.

11.6.2013

Jihočeské insolvence z 11. června

České Budějovice - Správce majetku Petera a Anny Horváthových, Kájov (28 INS 11757/2011), může vydat České spořitelně výtěžek zpeněžení nemovitosti dlužníků v Č. Krumlově ve výši 1,8 milionu korun. Správce majetku Radoslava Jiříka, České Budějovice (27 INS 22566/2012), může vydat výtěžek zpeněžení budovy občanské vybavenosti takto: Bonus Praha 2,036 milionu, Premic Books Ostrava 87 982,54, ČSSz 111 326 Kč. Pro nezajištěné věřitele zbude z prodeje 140 182,54 koruny.

10.6.2013

Jihočeské insolvence z 10. června

České Budějovice – Věřitelé Markéty Balážové, J. Hradec (28 INS 3214/2011), budou uspokojeni částkou 339 732,80 koruny, tedy do 58,03 procenta nároků. Její majetek byl zpeněžen za 447 154 Kč. Majetek PW Keramika, s. r. o., J. Hradec (28 INS 2865/2011), vynesl 3,64 milionu, z nichž Waldviertel Sparkasse převzala 3,48 milionu. Pohledávky II. třídy budou uspokojeny částkou 65 616 Kč, tedy z 91 procent.

7.6.2013

Jihočeské insolvence ze 7. června

České Budějovice –Krajský soud zjistil k návrhu věřitele Via Authentica s.r.o., úpadek JIP - Papírny  Větřní, a. s. (28 INS 11674/2013). Dlužník dospěl k závěru, že je v úpadku, a sdělil, že má zájem na včasném jeho zjištění. Dále uvedl, že mu byly pozastaveny dodávky energií a v závodě tak trvá technologická odstávka. Schůze věřitelů mj. ke způsobu řešení úpadku bude 5. srpna od 13 hodin, přezkum pohledávek 10. září od 15 hodin.

6.6.2013

Jihočeské insolvence ze 6. června

České Budějovice – Krajský soud zrušil pro naprostý nedostatek majetku konkurzy na CB Kovo, s. r. o. v likvidaci, Vícemil (27 INS 15250/2011), Jaroslava Procházku, Suchdol nad Lužnicí (27 INS 12114/2011), caramba eurookna, s. r. o., České Budějovice (27 INS 17747/2011),  Marren, s. r. o., Tábor (27 INS 23479/2011), K – Telstav, v. o. s. v likvidaci, Chyšky (27 INS 35/2012).

6.6.2013

Dané slovo má u nás váhu písemné smlouvy, říká Václav Hucek

Sousedovice – Strojírenský podnik MBM Westra s. r. o. oslaví letos v říjnu už 20 let své existence. Za tu dobu se z ní stal podnik, který je stálicí na pracovním trhu a v současné době dává práci přibližně 65 lidem.

5.6.2013

Jihočeské insolvence z 5. června

České Budějovice – Správce majetku KBC CZ, s. r. o., Český Krumlov (26 INS 16844/2011), může prodat mimo dražbu objekt bydlení a nádvoří dlužníka v Českých Budějovicích minimálně za 6,5 milionu korun. Správce majetku Evy Dvořákové, České Velenice (26 INS 12829/2010),  může prodat objekt bydlení a pozemek dlužnice mimo dražbu minimálně za 170 000 Kč.

4.6.2013

Jihočeské insolvence ze 4. června: Snášel v konkurzu

České Budějovice – Krajský soud prohlásil v úterý konkurz na majetek Stanislava Snášela, Tábor (26 INS 2481/2012). Navrhl jej Moravský Peněžní Ústav –  spořitelní družstvo. K řízení se ale přihlásili také další věřitelé, například Credit Funding s pohledávkou 145 milionů z rukojemství dlužníka za směnku Bytového družstva, NLB Factoring  vykazující pohledávku 313 milionů a další. Snášel označil návrh za spekulativní a šikanózní. K jednání soudu se opakovaně omlouval a ten po prověření označil přihlášené pohledávky jeho věřitelů za prokázané. K přezkumu svolal věřitele na 31. červenec od 8.15 hodiny. Jeho 16stránkové usnesení můžete nalézt na www.justice.cz. Podrobnosti z jednání věřitelů u soudu v Deníku 26. dubna.

3.6.2013

Jihočeské insolvence z 3. června

České Budějovice – Krajský soud zjistil k návrhu Hypoteční banky úpadek Miroslava Štěrby, Milevsko (28 INS 4199/2013). Schůze věřitelů mj. ke způsobu řešení bude 6. srpna v 11 hodin.

31.5.2013

Jihočeské insolvence z 31. května

České Budějovice – Soud zrušil Růženě Parotové, Sudoměřice u Bechyně (27 INS 13839/2010), povolení oddlužení z května 2011 a na její majetek prohlásil nepatrný konkurz. Správce po roce oznámil, že se dlužnici v důsledku zhoršení zdravotního stavu změnil příjem, další osoba přestala plnit závazek poskytovat jí 2000 Kč, takže nesplácí ani deset procent a dluží už 40 000 Kč.

30.5.2013

Jihočeské insolvence ze 30.května

České Budějovice – Krajský soud odmítl návrh Vlastimila Lexy, České Budějovice (26 INS 5253/2013), na povolení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, a na jeho majetek prohlásil konkurz. Dlužník uvedl výši závazků přes tři miliony korun, se závazkem zajištěným pak celkem osm milionů, a tvrdil, že je schopen je uhradit z prodeje nemovitého majetku v hodnotě 8,2 milionu, z výnosu další podnikatelské činnosti a z invalidního důchodu. Soud konstatoval, že závazky dlužníka vznikly převážně z podnikání, takže  oddlužení nepřichází v úvahu. Přezkum bude 31. července od 10.30 h.

30.5.2013

Být odpovědným znamená zachovat práci, zní z rodinné oděvní firmy

Jižní Čechy – Firma VAVI zaměstnává šestadvacet lidí, výrobu zajišťují z Vimperka a prodejny s jejich značkou najdete v Praze a v Českých Budějovicích.

29.5.2013

Jihočeské insolvence z 29. května

České Budějovice – Vrchní soud v Praze zrušil rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a o prohlášení konkurzu na majetek V. H. z Pelhřimova. Krajský soud shledal, že 25 ze 27 závazků dlužnice je za jízdy MHD bez jízdenky. Měla dost možností řešit svou situaci jinak. Při oddlužování splátkami z mateřského příspěvku by jí bylo možno strhávat měsíčně jen 198 Kč.  Soud uzavřel, že i když by s příspěvkem další osoby 2500 korun uspokojila asi 35 % pohledávek nezajištěných věřitelů, s ohledem na její přístup k plnění povinností není přesvědčen o tom, že se jedná o dostatečné záruky uhrazení požadovaných nejméně 30 % jejich závazků.

28.5.2013

Jihočeské insolvence z 28. května

České Budějovice – Krajský soud odmítl návrh Marie Peterkové, České Budějovice (28 INS 20521/2012), na povolení oddlužení a na její majetek prohlásil konkurz. Zjistil totiž, že všechny její závazky pocházejí z podnikání. Přezkum bude 20. srpna od 9 hodin.

27.5.2013

Jihočeské insolvence z 27. května

České Budějovice  - Vladimír Hrách ze Zdíkova (25 INS 12826/2013) od loňského března podal už sedmkrát stejný návrh na povolení oddlužení a soud jej odmítl pro neúplnost – naposledy 7. května. Věřitel dlužníka Rodinné vinařství Košut s. r. o., poté 21. května podal návrh na vydání předběžného opatření spojeného se zahájením insolvenčního řízení, konkrétně omezení nemožnosti provedení výkonu rozhodnutí či exekuce týkající se majetku dlužníka nebo jiného majetku. Uvedl, že dlužník tímto postupem udržuje permanentní stav, kdy není možné provést exekuci na jeho majetek a kdy věřitelé nemohou být uspokojeni ani v rámci insolvenčního řízení, které je vždy odmítnuto z důvodu přetrvávajících procesních nedostatků. Navrhovatel to chápe jako zneužívání insolvenčního zákona.

24.5.2013

Jihočeské insolvence z 24. května

České Budějovice – Krajský soud prohlásil konkurz na majetek Martina Kašpara, Vimperk (26 INS 7202/2013), který se nevyjádřil k návrhu Hypoteční banky. Přezkum bude 31. července od 10 hodin.

23.5.2013

Zdeněk Kulič: Minulé vlády podcenily technické vzdělání

Písek – Písecká společnost ALFA výroba jednoúčelových strojů, s.r.o., je následníkem firmy fyzické osoby, která vznikla v roce 1990. Po svém založení se zabývala konstrukcí a výrobou jednoúčelových strojů převážně v textilním průmyslu.

23.5.2013

Jihočeské insolvence z 23. května

České Budějovice – Krajský soud prohlásil konkurz na majetek Pavla Šuláka, Pošná (26 INS 9813/2013), který se nevyjádřil k návrhu Hypoteční banky. Přezkum bude 31. července v 9.15 hodiny. V nepatrném konkurzu je Jana Brožová, Strakonice (26 INS 685/2013).

22.5.2013

Jihočeské insolvence z 22. května

České Budějovice – Krajský soud neschválil návrh na oddlužení Kateřiny Pivcové, Černá v Pošumaví (26 INS 10116/2013), na její majetek prohlásil konkurz a vzápětí jej zrušil s tím, že její úpadek nebyl osvědčen.

21.5.2013

Jihočeské insolvence z 21. května

České Budějovice - Soud zahájil řízení s Unicont – Invest, spol. s r. o. v likvidaci, České Budějovice (28 INS 14178/2013), a vyzval věřitele k podání informací o případném majetku tohoto dlužníka.

20.5.2013

Jihočeské insolvence z 20. května

České Budějovice – Krajský soud zrušil konkurz na PKM Group, s. r. o. v likvidaci, Velešín (25 INS 7036/2012), pro nedostatek majetku. Do podstaty bylo získáno 60 000 Kč, pro věřitele nezbývá. Ze stejného důvodu byl zamítnut návrh na Mafruct, spol. s r. o. v likvidaci, České Budějovice (26 INS 11755/2012).

17.5.2013

Jihočeské insolvence ze 17. května

České Budějovice – Soud zrušil povolení oddlužení Ivetě Sehnalové, Slavonice (28 INS 6287/2012), a na její majetek prohlásil nepatrný konkurz. Dlužnici s rodičovským příspěvkem slíbila třetí osoba poskytovat na splátky 7042 Kč měsíčně, ale učinila tak jen jednou a podle dlužnice jí už přispívat nebude. Se soudem ani se správcem paní Sehnalová nekomunikuje.

16.5.2013

Jihočeské insolvence z 16. května

České Budějovice – Krajský soud zrušil konkurz na majetek BIO Plus produkty, s. r. o., České Budějovice (26 INS 13878/2010). K uspokojení věřitelů není žádný majetek.

15.5.2013

Jihočeské insolvence z 15. května

České Budějovice – Krajský soud prohlásil k návrhu Hypoteční banky konkurz na majetek Aleše Brady, Studená (25 INS 951/2013). Přezkum bude 3. července v 8.15 hodiny. Pro nedostatek majetku je zrušen konkurz na Karla Krejčího, Strakonice (25 INS 24120/2011).

14.5.2013

Jihočeské insolvence ze 14. května

České Budějovice – Krajský soud prohlásil konkurz na majetek Waltera a Jitky Gottsteinových, Lišov (28 INS 913/2013). Přezkum bude 6. srpna od 9 hodin.

13.5.2013

Jihočeské insolvence ze 13. května

České Budějovice – Krajský soud zamítl návrh Miroslava Stupky, Čížkov (28 INS 7882/2013), na povolení oddlužení, a na jeho majetek prohlásil konkurz. Dlužník tři měsíce před podáním návrhu daroval veškeré nemovitosti synovi, v čemž soud spatřil nepoctivý záměr. Přezkum bude 19. července v 15 hodin.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies