VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Přiznání k dani z nemovitostí

Do konce ledna běží lhůta pro podání daňových přiznání pro daň z nemovitostí. Oproti loňsku se mění některá pravidla. Deník ve spolupráci s Finančním ředitelstvím v Českých Budějovicích v následujících dnech otiskne sérii článků, které tyto změny vysvětlí.

31.1.2008 1
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/archiv VLP

Velká část poplatníků daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2008 podat nemusí. Jsou to ti poplatníci, u nichž rozsah a stav jejich nemovitostí v průběhu minulého roku zůstal beze změny.

Povinnost přiznat daň na rok 2008 vzniká novým poplatníkům daně, tedy těm, kteří v průběhu roku nabyli nemovitost, byt nebo samostatný nebytový prostor evidovaný katastrem nemovitostí, pronajmou pozemek evidovaný ve zjednodušené evidenci katastru nebo pozemek spravovaný Pozemkovým fondem.

Současní poplatníci daně musí přiznat daň pouze pokud se změnily okolnosti, které jsou pro vyměření daně rozhodující. (Nabytí či pozbytí pozemku nebo jeho části, nemovité stavby, bytu nebo nebytového prostoru evidovaného katastrem nemovitostí, provedení přístavby stávající stavby nebo změny počtu nadzemních podlaží dokončením nástavby stavby, apod.)

Stávající poplatník daně může daň přiznat dvěma způsoby. Buď podá řádné (úplné) daňové přiznání, v němž uvede všechny k dani přiznané nemovitosti, nebo dílčí daňové přiznání, kde uvede jen nastalé změny a vyčíslí výši celkové daňové povinnosti na zdaňovací období roku 2008.

Aby bylo daňové přiznání podáno včas, musí být finančnímu úřadu doručeno, případně podáno k poštovní přepravě, nejpozději dne 31. ledna 2008. Tomuto termínu se nevyhnou ani ti, kdo v minulém roce přestali vlastnit veškerý nemovitý majetek. Také tyto osoby jsou povinny oznámit tuto skutečnost příslušnému finančnímu úřadu do 31. 1.

Tiskopisy daňových přiznání včetně všech příloh a pokynů k vyplnění jsou k dispozici na všech finančních úřadech. V elektronické podobě jsou veškeré tiskopisy k dispozici na webových stránkách České daňové správy – http://cds.mfcr.cz v nabídce Daňové tiskopisy a na stránkách ministerstva financí – http://www.mfcr.cz v části „Daně a Cla“ nabídka „Daně“. Řádné přiznání k dani z nemovitostí je možné též podat elektronicky formou datové zprávy ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných ministerstvem financí v aplikaci „Elektronické podání pro daňovou správu“ na webových stránkách České daňové správy – http://cds.mfcr.cz, nabídka „Daně elektronicky“ a na stránkách ministerstva financí - http://www.mfcr.cz v části „Daně a cla“.

Nové výpočty výše daně

Ve zdaňovacím období roku 2008 se vlivem zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů poprvé uplatní nové koeficienty. Pro výpočet základní sazby daně v malých obcích do 1000 obyvatel se bude používat koeficient 1,0. Toto nové pravidlo platí pro stavební pozemky, obytné domy, ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům, byty evidované v katastru nemovitostí a samostatné nebytové prostory evidované v katastru nemovitostí.

Staré snížené koeficienty (0,3 a 0,6) zůstávají ještě letos platné v těch malých obcích, které je stanovily v dosud platných vyhláškách. Změna se vůbec nevztahuje také na stavby a rodinné domy využívané pro individuální rekreaci a stavby, které k nim plní doplňkovou funkci. Koeficient se nemění ani u garáží vystavěných odděleně od obytných domů.

Poplatníci ale kvůli této úpravě nemusejí podávat nové daňové přiznání. Finanční úřad daň stanoví sám, zahrne do ní správné hodnoty a poplatníky vyrozumí o výši vyměřené daně.

Dozvíte se ji z platebního výměru nebo z hromadného předpisného seznamu. Seznam je k dispozici vždy na příslušné obci. Vyložení seznamu zveřejňují obce na úřední desce vyhláškou.

Stejně tak nemusí podávat daňová přiznání ti, kterých se týká změna průměrné ceny zemědělských pozemků. I v jejich případě se o výpočet daně postará finanční úřad.

Osvobození od daně

Placení daně od letoška nemine ani některé skupiny majitelů nemovitostí, kteří byli dosud osvobozeni. Platí to pro obytné domy vrácené do vlastnictví fyzickým osobám z titulu restituce.

Daň se již platí také z obytných domů postavených do roku 1948, v nichž byla většina nájemních bytů nebo šlo o byty s přikázaným nájemným, případně byty evidované v katastru nemovitostí.

Pokud vlastník takového domu nebo bytu není osvobozený od daně z jiného důvodu, nemusí ani on podávat daňové přiznání. O stanovení daně se opět automaticky postará finanční úřad a poplatníky vyrozumí platebním výměrem.

Počínaje rokem 2008 přestává platit možnost, že pronajaté pozemky evidované v parcele katastru místo vlastníka přiznával nájemce. (V uplynulých třech letech tak po vzájemné dohodě mohli postupovat vlastníci a nájemci tam, kde došlo v katastrálním území k odstranění zjednodušené evidence pozemků.)

Vlastníci a nájemci nyní musí nejpozději do 31. ledna podat daňové přiznání. Majitelé pozemky nově přiznají, nájemci je naopak ze své povinnosti vyjmou.

Spoluvlastníci nezastavěných pozemků evidovaných v parcelách katastru mají dvě možnosti. Buď přiznají daň každý sám (jejich podíl na dani bude v takovém případě odpovídat spoluvlastnickému podílu, každý však zaplatí na dani minimálně padesát korun), nebo daňové přiznání podá za všechny spoluvlastníky a za celý pozemek vždy pouze jeden ze spoluvlastníků jako jejich společný zástupce.

Změny v evidenci pozemků

Povinnost podat daňové přiznání vzniká rovněž vlastníkům pronajatých pozemků, které se nacházejí na území, v němž byla dokončena pozemková úprava a jsou tedy majiteli parcel katastru nemovitostí. Daňové přiznání mají povinné také vlastníci pronajatých pozemků v územích, kde byla loni provedena tzv. obnova katastrálního operátu.

Pozemková úprava nebo obnova katastrálního operátu převádí pozemky, které byly dosud evidované zjednodušeným způsobem (na listu vlastnictví jsou takové parcely uvedeny pod nadpisem „Pozemky ve zjednodušené evidenci“), do podoby parcel katastru (na listu vlastnictví jsou tyto parcely uvedeny pod nadpisem „Pozemky“). Pokud v takových případech daň platil nájemce pozemku, podle zákona o dani ji nově bude platit vlastník.

Vlastníkům nově vytvořených parcel katastru vzniká na rok 2008 povinnost přiznat daň. Přiznává-li poplatník daň z pozemku samostatně za podíl na dani odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu na pozemku, musí být daňové přiznání podáno nejpozději dne 31. ledna 2008. Pokud podává finančnímu úřadu za všechny spoluvlastníky pozemku pouze jeden ze spoluvlastníků jako jejich společný zástupce, může být daňové přiznání za pozemky evidované v nově vzniklých parcelách katastru podáno do 30. dubna 2008.

V obvodech územní působnosti uvedených finančních úřadů nastaly změny v těchto katastrálních územích (k.ú.):
FÚ v Českých Budějovicích část k.ú. Hosín, k.ú. Ledenice, k.ú. Lhota u Dynína, část k.ú. Malé Chrášťany, k.ú. Ševětín, část k.ú. Vlhlavy.

FÚ v Týně nad Vltavou část k.ú. Všeteč.

FÚ v Českém Krumlově část k.ú. Černá v Pošumaví, část k.ú. Horní Planá, k.ú. Třísov, část k.ú. Záluží nad Vltavou.

FÚ v Kaplici k.ú. Chodeč, k.ú. Prostřední Svince-Holkov, k.ú. Velešín.

FÚ v Jindřichově Hradci k.ú. Dolní Radouň, k.ú. Hradiště u Nové Bystřice, k.ú. Jindřichův Hradec, k.ú. Nový Vojířov, část k.ú. Staré Město pod Landštejnem.

FÚ v Dačicích k.ú. Český Rudolec, část k.ú. Lipolec, k.ú. Olšany u Dačic, k.ú. Županovice u Dešné.

FÚ v Třeboni k.ú. Klec, k.ú. Nová Ves nad Lužnicí.

FÚ v Písku k.ú. Dolní Novosedly, k.ú. Horní Nerestce, k.ú. Horní Záhoří u Písku, k.ú. Chrastiny, k.ú. Jamný, k.ú. Kašina Hora, k.ú. Tálín, k.ú. Temešvár, k.ú. Těšínov u Protivína.

FÚ v Prachaticích k.ú. Lhenice, část k.ú. Lužice u Netolic, část k.ú. Obora u Hracholusk, část k.ú. Prachatice.

FÚ Vimperk k.ú. Čkyně, k.ú. Lčovice.

FÚ ve Strakonicích k.ú. Domanice, k.ú. Střela.

FÚ v Blatné k.ú. Blatná, část k.ú. Hajany u Blatné, k.ú. Metly, k.ú. Předmíř, k.ú. Řiště, k.ú. Tchořovice, k.ú. Zámlyní.

FÚ ve Vodňanech část k.ú. Černěves u Libějovic, část k.ú. Stožice.

FÚ v Táboře k.ú. Čekanice u Tábora, k.ú. Červené Záhoří, k.ú. Hlasivo, k.ú. Nemyšl, k.ú. Slapy u Tábora.

FÚ v Soběslavi
část k.ú. Klečaty.

Podrobnou informaci o rozsahu změn evidence pozemků v konkrétním katastrálním území poskytne místně příslušný finanční úřad.

31.1.2008 VSTUP DO DISKUSE 1
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Prezident České republiky Miloš Zeman s jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou při návštěvě Jihočeského kraje na tiskové konferenci v Třeboni.

Hejtman poděkoval prezidentovi Zemanovi

Ve věku nedožitých 94 let zemřela v Praze Eva Valentová, dlouholetá sólistka sopranistka opery Jihočeského divadla.

Odešla sólistka opery Jihočeského divadla

Josef Jandač vzpomíná na Budějovice rád, teď sem přivezl národní hokejový tým

České Budějovice – Největší událost v historii hokeje na jihu Čech je tady. Ve čtvrtek začínají úvodním duelem Česká republika – Finsko (18.30) v Budvar aréně České hokejové hry Carlson Hockey Games. Náš národní tým povede trenér Josef Jandač, jenž v minulosti v Českých Budějovicích úspěšně působil a strávil zde čtyři roky. „A rád na ně vzpomínám," usměje se.

V Motoru pokračuje elitní formace, naopak končí Vak, Hřebejk, Škoda a Fronk

České Budějovice – Ještě neuplynul ani týden od konce sezony a hokejisté ČEZ Motoru již pomalu začínají formovat kádr pro příští sezonu, kterou bohužel odehrají opět ve WSM lize. Několik hráčů v klubu pokračovat nebude, ale formace, která byla v baráži nejproduktivnější: Chovan – Pajič – Čermák, bude na jihu Čech působit i nadále.

Voda z vlastní studny - na kolik přijde

Pokud máme příhodné podmínky na zahradě nebo jiném pozemku pro vybudování studny (o potřebných podmínkách pro stavbu studny jsme psali zde) a jsme rozhodnuti studnu zřídit, udělejme si nejprve velmi přibližnou kalkulaci, na kolik to všechno přijde.

AKTUALIZUJEME

Kamion skončil ve stoce

Kubova Huť - Ranní nehoda kamionu u Kubovy Huti zaměstnala i profesionální hasiče z Vimperku.

Předvolební speciál deníku: Jak splnila vláda své sliby?

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies