Jsou skvělí ve svém oboru, sportu zasvětili život, tvrdě dřeli odmalička. To jim nikdo nebere, naopak je pro to obdivujeme.

Jenže jsou za to také odměněni: finančně, obdivem, společenským postavením. To vše získávají z pozornosti, která je na ně upřena. Kdyby sport nikoho nezajímal, nepsalo se o něm, nebyl v televizi, oni by své požitky neměli.

Podle toho se musí chovat, být vzorem, přijmout i nepříjemnou kritiku.

A ne vzkazovat do světa: Jsme nedotknutelní.