I „dobře“ míněná okupace je okupace

ANO Cizí vojska, která podporují loutkovou vládu, jsou pro Afghánce nepřijatelná. Zástěrka svobodných voleb je v kmenové zemi směšná. McDonald's může být dobrá věc, ne však, když ho přivedli okupanti. Islamisté z Tálibánu sice zavádí zákazy a omezení, jsou to však bojovníci proti cizácké nadvládě.

NE Američané a jejich spojenci rozdrtili teroristické základny. Zůstali v zemi, aby se útoky na západní svět neopakovaly. Pomohli Afghánistánu materiálně i kulturně. Ohromně se zasloužili o rovnoprávnost žen a vzdělání dětí. Vůči mírumilovným lidem se vždy chovali přátelsky. Nikoho neomezovali.

Hlasovalo se nohama

ANO Úprk vládní kábulské armády a bleskový postup islamistů má jednoznačné vysvětlení. Normální lidé podporovali Tálibán. Nejenže se nestavěli na odpor, pomáhali mu s orientací i zásobováním. Vojáci vycvičení Američany při první příležitosti odhazovali zbraně a přidávali se na stranu rebelů, ačkoli měli papírově převahu.

NE Západní země opustily Afghánistán předčasně. Mise byla pro ně tíživá a drahá. Jakmile odešly, křehká stavba moderní společnosti, kterou pomáhaly uvést v život, se zhroutila. Měly zůstat, aby pomohly miliónům lidí, zejména žen, osvobodit se ze středověkého otroctví. Jakmile se Západ stáhl, lidé, kteří se k němu upínali, ztratili všechno.

Islám je islám

ANO V Afghánistánu žije většina lidí na venkově tradičním způsobem života. Pravidla islámu tu platí od věků. Jakékoli jejich zpochybňování, včetně větší svobody žen, vnímají místní jako útok na svou kulturu a identitu. Náboženství je pro obyvatele základní hodnotou a Tálibán chápou jako jeho strážce.

NE Tvrdá pravidla islámu využívají a využívali místní vládci (takzvaní warlordi) k tomu, aby mohli utlačovat běžné lidi. Západní mise nikoho neomezovala v náboženských svobodách. Ukazovala však i umírněnější způsoby, jak vyznávat Alláha. Ty ostatně nejsou v žádném rozporu s Koránem.