K návrhu konkurujícího Budějovického Budvaru mu to krajský soud v prosinci 2001 předběžným opatřením zakázal. „Měšťani“ pak začali dodávat pivo s etiketou s hlavními písmeny B.B., doprovozenými menším údajem o místě původu – Budweiser Bürgerbräu, jak je mají zapsáno od roku 1992.


Budějovický Budvar následně podal na konkurenta žalobu z titulu vlastníka ochranných známek proti nekalé soutěži. Domáhal se uložení povinnosti BMP zdržet se výroby a distribuce piva pod výše uvedenou značkou, ale také zničit všechny již hotové takto označené produkty (pivo, přepravky, tácky, slunečníky, světelné tabule atd.) a chtěl zaplatit zadostiučinění ve výši jednoho milionu korun. Tvrdil, že napadené označení klame průměrného spotřebitele a vyvolává nebezpečí záměny.


Likvidaci hotových výrobků soud zamítl a na odškodnění přiznal Budějovickému Budvaru jen 100 000 korun.


Budějovický Budvar se odvolal. Vrchní soud v Praze shledal nehmotnou újmu žalobce v důsledku nekalého jednání BMP vyšší, než jak ji ocenil krajský soud, a přiměřeným shledal zadostiučinění ve výši 350 000 Kč. Žalovaný tedy musí zaplatit poškozenému ještě čtvrt milionu.
Dalších 160 000 Kč zaplatí žalobci na jeho nákladech soudních řízení.