Lidé závislí na drogách jsou častými pachateli trestných činů, i proto vynakládá Jihočeský kraj značné prostředky na prevenci a chod protidrogových zařízení.


Drogově závislí mají možnost využívat anonymní kontaktní centra, která působí v každém z bývalých okresních měst. Ta se potýkají s nedostatkem finančních prostředků, přesto si některá z nich teď dopomohou k penězům.

Boj o peníze

„Do konce října mohou žádat organizace o peníze z grantového programu Minimálně síť protidrogových služeb,“ potvrdil po úterním jednání krajského zastupitelstva náměstek hejtmana Vladimír Pavelka. Výzva se týká jak kontaktních a substitučních center, tak organizací zabývajících se terénními programy. Kraj přispěje celkovou částkou 4,8 milionu korun, pro granty do konce října je vyčleněna částka ve výši 230 000 korun.


„Organizace mohou žádat na pokrytí osobních nákladů,“ doplňuje Pavelka.


Pracovníci kontaktních center finanční injekci vítají. „O peníze zřejmě požádáme,“ potvrdil Roman Pešek z píseckého občanského sdružení Arkáda. Jeho zaměstnanci provozují v Písku jak kontaktní centrum, tak zabezpečují substituční program, kdy klienti dostávají pod lékařským dohledem náhražky místo tvrdých drog. „S nedostatkem peněz se potýkáme stejně jako další neziskové organizace,“ stěžuje si Pešek. „Stát počítá s tím, že tuto pomáhající profesi v neziskové sféře dělají lidé humánně zaměření, kteří si radši utáhnou opasky.“


Peníze musí každoročně shánět také Kontaktní centrum Auritus v Táboře, které vzniklo při zdejší Farní charitě již před deseti lety.


„Píšeme asi dvacet projektů ročně,“ prozrazuje vedoucí centra Hana Vojtěchová. „Získáváme peníze z fondů Evropské unie, pomáhá nám i kraj. Pro letošek už naštěstí máme provoz pokrytý. Tenhle grant spíš využijí organizace, které nemají peníze na provoz, jsou v tísni a musely by propouštět a zařízení zavřít.“


Hana Vojtěchová tvrdí, že počet klientů drogově závislých se stabilizuje. „Loni jsme měli celkem 204 klientů, čtvrtina z nich byli příbuzní drogově závislých. Kontaktů bylo asi 2500. Nejde jenom o pouhé výměny použitých stříkaček a jehel, ale především o dlouhodobé terapie a pracovní programy.“