Podle senátu čin spáchal v noci na 16. leden 2003 v lesoparku Stromovka v krajském městě nezjištěným škrtidlem v úmyslu snížit napětí ve vztahu s poškozenou a získat majetkový prospěch – její mobil a „smazání“ dluhu 500 korun, který u mladé ženy měl.


Za tento skutek a za sbíhající se vraždu Lucie Černé v roce 2004, za niž si odpykává třináct let vězení, uložil soud obžalovanému souhrnný výjimečný trest odnětí svobody na doživotí do věznice se zvýšenou ostrahou. Stanovil přitom, že výkon trestu v této kategorii se nebude započítávat do lhůt umožňujících požádat o přeměnu zbytku trestu na podmínečný.


Předseda senátu JUDr. Daniel Prouza, PhD., v odůvodnění rozsudku předeslal, že obviněný se k činu nedoznal. Nesvědčí proti němu ani žádný přímý důkaz. „Odsuzován je na základě uceleného řetězce nepřímých důkazů natolik do sebe zapadajících, že o vině obžalovaného není nejmenších pochyb,“ uvedl.


Připomněl paralely s vraždou Lucie Černé a zdůraznil, že skutková zjištění jednoznačně potvrzují závěr znalce psychologa o velké pravděpodobnosti stejného pachatele obou skutků.

Zákeřně, pro zisk

JUDr. Prouza označil čin za mimořádně společensky nebezpečný. „Zavraždil zákeřně, zezadu, chladnokrevně, promyšleně osobu, která mu věřila, s níž udržoval poměr, která ho milovala, cítila se s ním v bezpečí a útok rozhodně nemohla očekávat,“ řekl. „Jednal přitom z malicherné příčiny – aby odboural tenzi ve vzájemných citových vztazích a získal nepatrný majetkový prospěch . . .“


Trest krajský soud vynesl jako souhrnný za obě vraždy. „Jsme hluboce přesvědčeni, že není naděje, že by k resocializaci obviněného mohl postačit jiný trest . . .“


Rozsudek není v právní moci. Steinbauer emotivně prohlásil, že ničemu nerozuměl. Prý je účelově odsuzován za něco, co neudělal. Na místě se odvolal.

 

Doživotí: pachatel uškrtil dvě dívky

Jaroslav Steinbauer (35) uškrtil v lednu 2003 tehdy pětadvacetiletou Veroniku Fáčkovou (25).


Za to a za vraždu další mladé ženy, Lucie Černé z dubna 2004 v lokalitě U Špačků, soud uložil obžalovanému výjimečný trest odnětí svobody na doživotí.


Připomeňme, že z vraždy Veroniky Fáčkové byl Steinbauer obžalován už v roce 2003, ale pro nedostatek důkazů byl zproštěn. Po usmrcení Černé byly důkazy v předcházející věci doplněny a soud přivolil k obnově řízení.


Senát v jiném složení pak předvolal takřka padesát svědků a znalců. Po jejich slyšení a konstatování listin uvedla v závěrečné řeči státní zástupkyně, že nadále žádný přímý důkaz proti obžalovanému není.


„Celá řada důkazů nepřímých však tvoří podklad pro naprosto objektivní a nepochybný závěr, že pachatelem vraždy Veroniky Fáčkové je Jaroslav Steinbauer,“ prohlásila.

Porucha osobnosti

„Nelze přehlédnout také vraždu Lucie Černé v následujícím roce se stejným modem operandi,“ pokračovala státní zástupkyně. Připomněla shod〜né několikanásobné obtočení škrtidla přiloženého na krk oběti zezadu, volbu místa činu a další okolnosti.


S poukazem na závěr znalců o velmi problematické, až nulové možnosti resocializace obviněného trpícího poruchou osobnosti navrhla uložit mu trest odnětí svobody na doživotí za vraždu v úmyslu získat majetkový prospěch.


Obhájce Petr Smejkal konstatoval, že jen několik z mnoha slyšených výpovědí svědků má pro věc význam. Z věcných stop zopakoval, že u nedopalku nalezeného poblíž mrtvé ve Stromovce šlo pouze o skupinovou shodu (nebylo možné sejmout DNA) a u zeminy na obuvi obviněného zase jen o shodu druhovou se zeminou z okolí místa nálezu těla.

Pachová stopa

Za „zásadnější“ důkaz označil pachovou stopu Steinbauera na bundě poškozené. „K možnosti prostoupení jeho pachu při převěšení bundy poškozené při návštěvě v jeho bytě znalci změnili názor, ale nezapomeňme, že tento důkaz judikatura problematizuje,“ zdůraznil.


K posudkům znalců psychiatrů, podle nichž je vysoce pravděpodobné, že obě vraždy spáchala jedna osoba, pak Mgr. Smejkal uvedl, že z nich vyplývá toliko, že jeho mandant je nepochybně vraždy schopen, ale ne, že ji spáchal.


„Není souzen za nevěrohodnost, ale je zjišťováno, zda se dopustil vraždy či nikoliv,“ řekl obhájce. „I kdybychom jeho tvrzení považovali za nepravděpodobná, pořád je možné, že to tak bylo!“


Obhájce uzavřel: „Ani toto stadium řízení nepřineslo ucelený okruh důkazů, který by bránil závěru, že se věc mohla stát jinak, než jak bylo žalováno.“ Jaroslav Steinbauer by tak měl být obžaloby z vraždy ve Stromovce 2003 zproštěn.


Krajský soud v Českých Budějovicích však byl jiného názoru. Jeho rozsudek nicméně není v právní moci.