Město nebylo spokojeno s výší ceny akcií bývalé Jihomoravské energetiky, za kterou majoritní vlastník od nich akcie vykoupil.

„Ve čtvrtek jsme zamítli žalobu o přezkoumání výměnného poměru akcií a o doplatek, které město Bystřice nad Pernštejnem podalo,“ potvrdila Lidmila McAvoy, soudkyně obchodního úseku Krajského soudu v Českých Budějovicích.

„V příštích dnech obdrží účastníci soudu písemné vyhotovení rozsudku a do patnácti dnů se mohou případně odvolat.“

Chtěli třikrát tolik

Zastupitelé obce jsou s prohraným soudním sporem srozuměni. „Teď budeme zvažovat, co dál,“ říká starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.
„Žalobu jsme podali, protože se nám nelíbila výše cena akcí bývalé Jihomoravské energetiky, později transformované do společnosti E.ON. Za jednu akcii nám byla vyplacena částka 3700 korun. Cena měla prý být ale trojnásobná, přes jedenáct tisíc za akcii. O rozdíl jsme společnost žalovali.“
Zastupitelé města Bystřice nad Pernštejnem, stejně jako jiní akcionáři, tak doplatili na zákon, který umožňuje majiteli 90 procent akcií společnosti vykoupit zbytek od drobných akcionářů, i kdyby akcie prodat nechtěli.

Tento zákon, který vytěsňuje drobné majitele akcií, je mnohými považován za zákon diskriminující akcionáře.
„Akcie, které jsme vlastnili, měly zhodnotit majetek města,“ pokračuje starosta Pačiska.

Podle něj však dostali za akcie méně, než chtěli, proto si nechali vypracovat znalecký posudek a obrátili se na soud.
Podle starosty je ve hře ještě žaloba na neplatnost valné hromady, na které byli malí akcionáři vytěsněni.

Žalobu Bystřice nad Pernštejnem projednával Krajský soud v Českých Budějovicích, protože společnost E.ON v jihočeském krajském městě sídlí.
„Rozhodnutí krajského soudu o tom, že žaloba na přezkoumání výměnného poměru z procesu rozdělení sloučením Jihomoravské energetiky se v plném rozsahu zamítá, jsme přijali s uspokojením,“ říká mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha.

„To jen potvrzuje náš dosavadní názor, že náš postup byl korektní a v souladu s platnými právními předpisy.“