O peníze na opravy požárních zbrojnic či požární techniky mohou obce, které sbory zřizují, požádat do 3. srpna, řekl mluvčí kraje Arnošt Máče.
“Grant je určen výhradně na rekonstrukci požárních zbrojnic a zlepšení materiálně technického vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů a je určen výhradně obcím, které jednotky hasičů zřizují,“ uvedl jihočeský hejtman Jan Zahradník.


Dva miliony z grantu poskytne kraj na rekonstrukci požárních zbrojnic nebo technické zhodnocení mobilní požární techniky. Obce v něm mohou získat 50 000 až 600 000 korun. Dalších 3,5 milionu korun rozdělí kraj obcím v neinvestičních dotacích na nákup materiálu. Sbory dobrovolných hasičů podpoří částkami od 10 000 do 200 000 korun. Dotace pokryjí 70 procent nákladů, 30 procenty musí přispět sám žadatel.


Formulář žádosti a další informace naleznou zájemci na stránkách www.kraj-jihocesky.cz v kapitole granty/fondy EU.