V republice při těchto nehodách zahynulo 80 jezdců, 1521 bylo zraněných. V jižních Čechách bylo šest mrtvých a 118 zraněných.


Počet nehod zaviněných řidiči motocyklů přitom v republice nikterak dramaticky neroste. Potvrzuje to následující statistika (rok, počet nehod, počet usmrcených na tisíc nehod):


2000 2501 40,32
2001 2207   38,94
2002 2201 45,28
2003 2378   41,20
2004 2237 32,73
2005 2399 33,25
2006 2233 41,25


Varující ovšem je, že zatím co počet usmrcených na 1000 nehod motorkářů je zhruba v řádu 40 procent, počet usmrcených z dopravních nehod veškerých motorových vozidel je podstatně menší, v řádu šesti procent! Motocyklisté jsou tedy daleko zranitelnější. Mezi všemi oběťmi na silnicích ČR loni představovali jedenáct procent. Mezi 956 mrtvými bylo 345 řidičů osobních aut, 180 jejich spolujezdců, a také 91 řidičů motocyklů a devět jejich spolujezdců . . . 54 z toho v důsledku velké rychlosti.