Riziko vzniku požáru je v tomto období dáno řadou faktorů. Děti mají podstatně více volného času, který využívají k různým aktivitám, v řadě případů hraničícím právě se vznikem požáru. Rozdělávání ohníčků v blízkosti stohů slámy, skladů píce, případně v půdních prostorách budov nebo první pokusy s kouřením v těchto objektech jsou nejčastějšími příčinami těchto požárů. Zde hrozí nejen materiální škody, ale často i ohrožení zdraví a životů právě dětí.
Další faktor, který ovlivňuje počet požárů v letních měsících, je zvýšený pohyb osob v přírodním prostředí, ať již z důvodů rekreace nebo sběru lesních plodů. Je třeba si uvědomit, že vyschlé přírodní materiály se velmi snadno mohou zapálit například od nedopalku cigarety nebo nedostatečně uhašeným ohništěm po opekání vuřtů.


Nebezpečí požáru hrozí i při chladném deštivém počasí. Sušení promočených svršků před plynovým zářičem ve stanu je prvním krokem k požáru. Následky takovýchto požárů bývají v řadě případů rovněž tragické. Zpravidla není postižen pouze majitel sušících se oděvů, ale požár se rozšíří na další stany, případně motorová vozidla, zaparkovaná v bezprostřední blízkosti místa vzniku požáru.


V chladném a deštivém létě nejsou ušetřeni možným požárům ani majitelé chat, zvláště ti co chatu neužívali skoro celý rok. I zde platí, že sušit hořlavé materiály u topidel je třeba vždy v bezpečné vzdálenosti a neponechávat toto topidlo bez dozoru.


Rovněž bych rád upozornil, v souvislosti s topidly na tuhá paliva, na povinnost majitelů těchto topidel nechat si od odborníka (kominíka) vyčistit případně zkontrolovat komínové těleso. Vznícení sazí v nevyčištěném komíně, nebo vznícení dřevěných obkladů stěn nebo stropu v blízkosti topidla nebo kouřovodu je rovněž častou příčinou požáru tohoto typu objektů.


Na závěr výše uvedených upozornění bych vám však chtěl popřát klidnou, bezproblémovou a nepropršenou dovolenou a dětem pestré prázdniny.