Od dubna 2000 do února 2001 měla podle obžaloby vyhotovit čtrnáct příkazů k úhradám ve prospěch svého a matčina účtu a nemocnici tak poškodila o 759 671 Kč. Od října 2001 do dubna 2005 pak prostřednictvím elektronického platebního styku nechala v 81 případech převést na svůj a matčin účet celkem přes 5,6 milionu.


Krajský soud ji v únoru uznal vinnou dvěma trestnými činy podvodu a uložil jí úhrnný trest odnětí svobody na pět let s výkonem ve věznici s dozorem.
Paní Hana se odvolala. Brojí proti kvalifikaci svého činu – opakovala, že zmíněné částky vždycky považovala za svůj závazek, který bude muset zaměstnavateli vrátit. V případě převodů peněz elektronicky má zato, že šlo toliko o porušení povinností při správě cizího majetku. Nesouhlasí s hodnocením pohnutek svého činu – upozorňuje na svou těžkou situaci samoživitelky dvou dětí, do jejichž vzdělání investovala. S přihlédnutím k okolnostem žádá nižší trest.


Vrchní soud v Praze po projednání rozsudek zrušil a věc vrátil krajskému soudu. Ten by měl zpřesnit popis skutku – například, jak měla obviněná uvádět v omyl, jemuž příkazy k úhradě předkládala k podpisu. Soud má také zvážit kvalifikaci druhého popisovaného útoku se zřetelem k tomu, že obviněná měla oprávnění zasílat samostatně příkazy k platbám. Mohla tedy zneužít svého postavení, porušit povinnosti při správě cizího majetku.
Do úvahy o výši trestu pak měl soud přihlédnout k tomu, že obžalovaná plně nahradila způsobenou škodu.