Tak 23. března uzavřel s Essoxem smlouvu o úvěru na pořízení domácího kina za 4999 Kč. V žádosti uvedl lživé údaje o zaměstnavateli a příjmu. Splátky nehradil a Essoxu způsobil škodu 4499 Kč.


15. dubna uzavřel s Home Credit Finance smlouvu o revolvingovém úvěru s rámcem 15 000 Kč, přičemž rovněž uvedl nepravdivé údaje o zaměstnavateli a příjmu. Tak způsobil škodu 14 946 Kč.


Později soud uzavře, že smlouvy uzavíral už s úmyslem splátky nehradit; věřitele uvedl v omyl a dopustil se tak úvěrového podvodu.


To hlavní ale mělo přijít, jak se zřejmě finanční problémy pana Jana prohlubovaly. Loni 10. dubna kolem 3.21 hodiny v ulici Karla IV. v krajském městě po domluvě s dalšími vypáčili vstupní dveře zlatnictví Liska a po rozbití skleněných pultů odcizili 182 šperků a sedm vystavovacích tabel, čímž na zboží způsobili firmě škodu 272 179,62 koruny a na zařízení 19 990 Kč.


Pan Jan všechno doznal. K „Liškům“ tvrdil, že parťáci jeli ty šperky prodat do Prahy, ale on z toho nic nedostal.


Okresní soud v Č. Budějovicích mu za tyto skutky a za sbíhající se trestný čin zanedbání povinné výživy, za nějž byl odsouzen loni v květnu, uložil souhrnný trest 28 měsíců ve věznici s ostrahou. Uložil mu také povinnost k náhradě škody. Pan Jan se odvolal proti výši trestu.


Jeho obhájce včera před krajským soudem zdůrazňoval polehčující okolnosti – doznání obviněného a jeho lítost, i jeho současné osobní poměry – manželství, malého synka, díky nimž lze očekávat, že v budoucnu povede řádný život. Bude žít v jiném městě, v jiném prostředí, ztratí vazby na spolupachatele, kteří na něho měli špatný vliv; nebyl iniciátorem loupeže ve zlatnictví, jen se připojil v tíživé finanční situaci, z útoku neměl prospěch a ani jej nevyžadoval.


Pan Jan, předvedený z v konu trestu za zanedbání povinné výživy, ze kterého má být propuštěn 6. října, pak dodal, že se mu podařilo získat stálé zaměstnání na smlouvu „s docela dost vysokým výdělkem“, které může nastoupit ihned po propuštění z vězení; chce vést řádný život a žádá o možnost, aby s tím mohl začít co nejdříve. Onoho zaměstnavatele ale nechtěl uvádět.


Soud po poradě rozsudek částečně zrušil ve výroku o náhradě škody, když se ukázalo, že Home Credit se vlastně k trestnímu řízení řádně nepřipojil. V ostatním ponechal rozsudek v platnosti.


„Uložený trest je souhrnný s původními deseti měsíci za zanedbání povinné výživy a není tedy nijak podstatně navýšený,“ řekl předseda senátu v odůvodnění. Určitě pak podle soudu není nepřiměřený. „Lze si jen přát, aby předsevzetí, která nám tu obžalovaný vyložil a která si, žel, nekladl, když jednal, jak jednal, v budoucnu vskutku dodržoval,“ dodal.


Nárok Kooperativy plnící poškozené společnosti Liska na náhradu škody je i podle odvolacího soudu v pořádku. Co se týče připojení se „těch ,ctihodných´ institucí žijících z ,lidských´ úroků a ,nevtírání se´ obecenstvu reklamou od rána do večera“, jak předseda senátu s lehkou ironií poznamenal, pak soud nepřiznal nárok Home Creditu.


Rozsudek je v právní moci.