Výzkum proběhl na vzorku 13 800 respondentů. Výběr byl reprezentativní podle pohlaví, věku, vzdělání a velikosti místa bydliště. Výsledky odrážejí situaci i v jednotlivých krajích. Na otázku, jak jsou lidé celkově spokojeni s prací policie v okolí bydliště, vyjádřilo v jižních Čechách spokojenost 73 procent dotazovaných. Jen ve Východočeském kraji to bylo víc – 75 procent.

V bezpečí?

Na otázku Cítíte se bezpečně v místě bydliště? odpovědělo v našem kraji 30 procent lidí, že naprosto (jen na jižní Moravě víc – 31 procent), 60 procent uvedlo, že většinou ano, jen sedm procent, že většinou ne (v žádném kraji nebylo méně nespokojených) a tři procenta řekla, že se necítí bezpečně nikdy.
Zhruba 27 procent respondentů se prý dostalo do situace, kdy se jim zdálo, že policie jedná nesprávně nebo se nesprávně chová; před třemi roky mělo tento pocit 28 procent lidí.


Jedna z otázek mířila nepřímo také na práci médií. V jižních Čechách si 65 procent lidí myslí, že média informují dostatečně o vývoji kriminality, 56 procent, že o úspěších policie, 54 procent, že také o jejích neúspěších. Jen deset procent dotazovaných, tedy nejméně ze všech krajů, mínilo, že média dostatečně neinformují o žádné z těchto oblastí.