„Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o pětinásobný nárůst požárů v přírodě,“ podotýká mluvčí HZS České Budějovice Vendula Matějů .


Nejčastější příčinou vzniku požáru jsou jiskry odlétávající od vlakových souprav a bohužel také nedbalostní jednání lidí. V té souvislosti mluvčí připomíná, že ze zákona fyzická osoba nesmí vypalovat porosty; v případě porušení zákazu hrozí až několikatisícové pokuty. Na volných prostranstvích a zahrádkách mohou občané spalovat drobný zahradní odpad, pokud městský nebo obecní úřad nestanoví jinak (např. ve městě České Budějovice je spalování odpadu zakázáno).


Právnické osoby jsou povinny oznámit před zahájením pálení územně příslušnému operačnímu a informační středisku Hasičského záchranného sboru den, dobu a místo pálení a jméno osoby odpovědné za pálení. Soukromé osoby tuto povinnost nemají, ale je každopádně lepší, když tuto skutečnost dopředu také ohlásí, mohou tak předejít zbytečným výjezdům jednotky požární ochrany.

Jak táborák

V lese je rozdělávání ohně povoleno jen na vyhrazených místech.


Ohniště by mělo vždy ležet alespoň 50 metrů od okraje lesa, budov a předmětů, které se mohou vznítit. Je zcela zakázáno rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi. Místo táboráku by se mělo oddělit od okolí například kameny nebo pískem.


Lidé by neměli od ohně odcházet a neměli by dopustit, aby u něj zůstaly bez dozoru děti. Každé ohniště pak musí být důkladně uhašeno, buď zalitím vodou nebo alespoň zasypáním zeminou.


Další nebezpečí představují plynové vařiče a grily, které by občané měli chránit před vysokými teplotami a nadměrným tlakem, protože jinak hrozí jejich vybuchnutí.


„Letní období je typické i častým výskytem bouřek,“ dodává mluvčí a připomíná: „Při bouřce rozhodně není dobré lehat na zem, utíkat, schovávat se na okraji lesa, pod převisy nízkých skal a v staveních bez bleskosvodu. Pokud se během bouřky nacházíte v místnosti, měli byste zavřít okna a odpojit z elektřiny všechny přístroje s obrazovkou.“


A poslední její rada: „Před odjezdem na dovolenou bychom neměli zapomenout zkontrolovat, zda máme vypnuty všechny elektrické spotřebiče, je rovněž dobré uzavřít hlavní přívody plynu a vody, u elektrospotřebičů, u kterých to lze, doporučuji úplné odpojení z elektrické sítě.“