Ten se věcí zabýval v souvislosti s odvoláním čtyř věřitelů proti usnesení Krajského soudu v Č. Budějovicích ze 17. března, jímž byly z věřitelského výboru odvolány ČSSZ, Agrobanka a Jihočeská osiva a potvrzeni noví členové Glory Daze Ass. a dva finanční úřady. Soud dále zamítl návrh na odvolání zástupce Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu z výboru věřitelů.


Na schůzi věřitelů, která o těchto změnách rozhodovala, nebylo umožněno hlasovat některým věřitelům (Farma Písečné, bývalá 1. jihočeská země〜dělská) s tím, že své pohledávky postoupili dalším.


1. jihočeská zemědělská se bránila tvrzením, že smlouva o postoupení z října 2003 je neplatná, neplatnosti smlouvy se dovolávala i Farma Písečné. Posléze společnost Softway upozorňovala, že v srpnu 2005 nabyla další hlasovací práva od Hard Copy a má za úpadcem pohledávku 96,7 milionu, nikoliv uváděných 75,4 milionu.


To podle odvolatelů zkreslilo výsledek hlasování.


Vrchní soud odvolání odmítl, ale upozornil „autoritativně“, jak doslova uvádí usnesení VS, na chybné právní závěry krajského soudu o hlasovacích právech. Uložil mu svolat novou schůzi věřitelů a vyjít ze skutečností, že na místo 1. jihočeské zemědělské vstoupil do konkurzu věřitel Josef Šedivý, že Farma Písečné má hlasovací právo, dokud nebude pravomocně rozhodnuto o ukončení její účasti soudním rozhodnutím, a že pohledávka Softway je vyšší o postoupenou pohledávku Hard Copy.


Jak jsme uvedli už ve zprávě o průběhu zmiňované schůze, podle správce podstaty ing. Zdeňka Zajíčka jde v „převolbě“ o „pokus osob spojených s úpadcem“ konkurz ovládnout a ukončit některé majetkové spory s bývalými Čermákovými firmami.

Mašát: zbyl milion

Majetek úpadce Stanislava Mašáta – Motel Mašát Měšice, Tábor (11 K 31/97), vynesl 8,6 milionu korun. Oddělený věřitel AB–Credit získal přednostně 3,928 milionu. Na věřitele II. třídy zbylo 1,09 milionu, tedy na 1,86 procenta nároku. AB–Credit tak ze zbytku pohledávky 47,73 milionu dostane ještě 890 371,46 Kč, finanční úřad místo 6,45 milionu jen 120 429,73 Kč atd.


V konkurzu SEMA, s. r. o. v likv., Mnich u Kard. řečice (12 K 29/2004), činí výnosy 2,23 milionu. Oddělený věřitel, správa sociálního zabezpečení, převzal 199 576 Kč, Waldviertel Sparkasse 77 098,70 Kč, na II. třídu zbylo 654 134,09 koruny – na 2,58 procenta pohledávek. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond napříkladf tratí pět milionů.

Další konkurzy

Zpeněžení majetku úpadce Penzionu Nikola, s. r. o., České Budějovice (12 K 121/2005), vyneslo 139 350 korun. Věřitelé II. třídy se rozdělí o 32 330 Kč, což jejich nároky uspokojí do výše 1,18 procenta. ČSOB tak například z více než milionové pohledávky dostane 12 406,44 korun atd.


Příjmy konkurzu DSD Invest, s. r. o. v likv., Strakonice (12 K 131/2006), činily 2,15 milionu. Oddělený věřitel již dostal 1,5 mil., II. třída se rozdělí o 281 000 Kč, což je při pohledávkách za 9,3 milionu uspokojení ve výši 3,02 procenta.
V něterých případech věřitelům nezbývá nic.


Zamítnut byl návrh na konkurz Kalin, s. r. o. v likv., Rodvínov: jednatel není kontaktní, nejsou doklady ani majetek, tři věřitelé chtějí 25 432 korun.
Zamítnuty byly i návrhy na VINA Thanh–Tonco, spol. s r. o. v likv., Č. Budějovice, a na Marpostav, s.  r. o. v likv., Staré Hodějovice (tři věřitelé si nárokují 26 493,29 Kč, majetek úpadce představuje jen hotovost 2506,71 koruny.


Soud zrušil konkurz na Sofish Trading, s. r. o. v likv., Soběslav (12 K 91/2007), kde nebyl zjištěn žádný majetek.