V pátek bylo zahájeno trestní stíhání devatenáctiletého mladíka z Českokrumlovska pro trestný čin porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi.


„Je důvodně podezřelý, že 26. července odpoledne v multikině Cinestar pořídil kamerou Panasonic v průběhu veřejného promítání nelegální kopii audiovizuálního díla ,Simpsonovi ve filmu´,“ uvedl mluvčí policie Michal Marušák.


Podle něho obviněný kopii téhož dne doma překopíroval na harddisk notebooku a upravil ji pomocí střihacího softwaru. Film následně bez souhlasu nositele práv k filmu v ČR, to je distribuční společnosti Bontonfilm a.s., umístil prostřednictvím internetového připojení na internet na stránky švýcarského serveru a v diskusním fóru zveřejnil přesné adresy, kde bylo možné soubory se záznamem filmu stáhnout.


Přístup k pirátské kopii měli všichni uživatelé s přístupem „DL“ na stránkách jím zvoleného fóra, tedy nejméně 300 000 uživatelů.


„Při páteční domovní prohlídce v bytě obviněného policisté zajistili značné množství důkazů včetně digitální kamery, kazety s pirátským záznamem filmu, notebook, z kterého byl záznam šířen, vstupenky do kina a dokonce i lístky na autobus, kterými se do kina přepravil,“ upřesňuje Michal Marušák a dodává: „Tato blesková spolupráce České protipirátské unie a policie vedoucí ke ztotožnění pachatele během tří dnů by tak měla být výstrahou dalším, kteří se domnívají, že filmové pirátství je neodhalitelné a nepostižitelné.“


Mladík byl z uvedeného trestného činu obviněn v přísnějším odstavci – měl jej spáchat ve značném rozsahu.


„Simpsonovi ve filmu“ byli v týdnu od 2. do 8. srpna nejnavštěvovanějším filmem v ČR – přišlo se na ně podívat 69 703 diváci.