Pohledávka navrhovatele se skládá z 12 183 802,10 Kč jako jistiny po splatnosti a dále z částky 30 865 526,54 Kč jako úroků z prodlení po splatnosti. Věřiteli byla již pravomocně přisouzena.


Dalšími věřiteli jsou finanční úřad s částkou 432 844,71 Kč a správa sociálního zabezpečení s 218 807 Kč.


Dlužník tvrdí, že Krajský soud v Českých Budějovicích přiznáním pochybil a učinil neplatný právní úkon – Agrobance prý částka nepříslušela. Rozsudek dle dlužníka nelze považovat za pravomocný a vykonatelný minimálně již pro jeho rozpor s Ústavou ČR. Dlužník dále uvádí, že Agrobanka správně neuměla vyčíslit svou pohledávku, jí vyčíslené varianty se liší. I zde soud pochybil, když nezákonně osvědčil výmysl žalobkyně.

Silná slova . . .

Úvěrová smlouva z 10. ledna 1994 nemůže být platným dokumentem s právní vážností, zvláště je-li zřejmé, že jde o zjevné falsum. Pokud navrhovatel převzal všechna práva a příslušenství k pohledávce, je zřejmé, že přijal i její neplatnost a nevymahatelnost. Dlužník se domnívá, že navrhovatel byl konáním postupitele pohledávky uveden v omyl. Sám poskytovatel úvěru prý znemožnil plnění závazku ze smlouvy o úvěru. Na základě rozporované smlouvy o úvěru nemohl vzniknout nijaký závazek za jeho osobu pro neplatnost této smlouvy a nesmyslnost. Uváděná částka jako pohledávka za jeho osobou je zřejmou smyšlenkou.


Předmětná smlouva o úvěru je prý smlouvou bez právní vážnosti a platnosti, vykazující četná falsa a zavádějící údaje a jako takové z ní nemohou plynout žádné závazky.


Pokud jsou v návrhu citováni další věřitelé dlužníka, pak tito jsou důsledkem podvodného konání Agrobanky Praha, a. s., v likvidaci, když dalším důsledkem bylo znemožnění podnikání dlužníka a snaha o likvidaci jeho osoby. Dlužník předpokládá uspokojení svých závazků z výroku mezinárodního soudu, u kterého se bohužel musí dožadovat svých práv.


Soud nicméně shledal návrh na prohlášení konkurzu odůvodněným a prohlásil jej pod číslem 11 K 10/2007. Věřitelé mohou nároky přihlásit do 16. srpna.