Předtím se k soudu opakovaně nedostavily dvě svědkyně, kterým pak předseda senátu JUDr. Daniel Prouza, PhD., udělil pokuty 8000 a 30 000 Kč.
Nejvýznamnější důkaz včera podal soudní znalec z oboru psychologie, jemuž bylo zadáno posoudit, zda provedení obou vražd, z nichž je Jaroslav Steinbauer obviněn, tedy Lucie Černé v roce 2004 a předtím Veroniky Fáčkové, jeví z psychologického hlediska shodné znaky, a pokud, jaká mohla být motivace pachatele.


Za vraždu Černé si obviněný odpykává trest třinácti let vězení. Jak bylo včera konstatováno, z Valdic si dopisuje mj. s přítelkyní . . . Obžaloby z vraždy Fáčkové byl Steinbauer v roce 2003 krajským soudem zproštěn. Po druhém skutku došlo k obnově řízení – mj. vzhledem k posudku zmiňovaného znalce.

Stejným způsobem

Ten konstatoval, že způsob usmrcení obou žen byl natolik shodný, že je vysoce pravděpodobné, že pachatelem byla jedna osoba. S vysokou mírou pravděpodobnosti byly podobné i motivační struktury – potřeba oběť ovládat, ponížit ji. Odcizení věcí bylo méně významnou složkou motivace, následným doprovodným deliktem obvyklým u pachatelů s dissociální poruchou osobnosti, ve snaze maximálně oběť využít. Pojem „vysoká míra pravděpodobnosti“ znalec precizoval na 80–90 procent.


Rozvedl, že původním záměrem mohla být snaha pachatele zbavit se jemu již nepohodlné, „obtěžující“ oběti. Sexuálně agresivní komponent jednání se v těchto případech podle znalce projevil v uspokojení potřeby oběť mocensky ovládat, dominovat jí, ponížit ji, rozhodnout o jejím osudu… Následně sebraný mobil po uvolnění sexuální agrese mohl představovat jak možnost zisku, tak symbol „zástupce oběti“, jejího pokračujícího ponížení . . .


Na otázku, jak dlouho rozhodnutí ke skutku v takovém pachateli zraje, znalec uvedl, že k němu může dospět i během minut či sekund. V případě škrcení, tedy způsobu usmrcení obou žen v Č. Budějovicích, však ono rozhodnutí vyžadovalo přece jen delší čas. Provedení je ovšem i pak doprovozeno zlobným afektem.


V závěrečných řečech se strany shodly, že v nyní projednávané věci chybějí přímé důkazy proti obviněnému. Zatím co ale státní zástupkyně shledala okruh dalších důkazů postačujícím k závěru o nepochybné vině, obhájce Mgr. Petr Smejkal byl opačného názoru a navrhoval zprostit Steinbauera obžaloby i tentokrát. Obviněný sám pak znovu ujistil, že skutek nespáchal.


Rozhodnutí by soud chtěl vynést ve čtvrtek.