Každopádně konkurz na společnost podalo v září 2004 šest zaměstnanců, jimž úpadce dlužil celkově přes čtvrt milionu.


Jednatel úpadek firmy popíral – tvrdil, že pokles příjmů způsobilo přijetí nových zaměstnanců s nízkou produktivitou, která vedla k druhotné platební neschopnosti, ale že podnik stabilizoval, má připravena dvě další střediska k rozjetí od prosince, plánuje za rok 2004 dosažení obratu dva a půl milionu a v roce následujícím osmi až deseti milionů. A uvedl také, že jedná s věřiteli o vyrovnání.


13. ledna 2005 soud konkurz prohlásil. Dlužník v dubnu avizoval, že asi podá návrh na vyrovnání, a to bylo slibné, protože se zdálo, že jinak nebude z majetku úpadce ani co zpeněžit – ba jevilo se, že nebude ani na náklady řízení. 21. ledna 2006 společnost skutečně návrh podala a správce podstaty to podpořil s předpokladem, že bude–li dobrá zima, začne firma kumulovat zdroje k navrhovanému vyrovnání.


Ve čtvrtek na schůzi konkurzních věřitelů k projednání návrhu na ukončení provozování podniku a na nucené vyrovnání nicméně musel věřitelům sdělit, že zima byla z hlediska hoteliérů katastrofální, takže za první letošní pololetí ztráta společnosti narostla o 102 000 korun. Zatím co k 30. květnu s. r. o . dlužila ze závazků za podstatou 321 000, letos v pololetí už 511 000.


Přesto na podpoře nuceného vyrovnání setrval. Nepovažuje za rozumné ukončit provoz podniku teď ve vrcholné sezóně, kdy je prý penzion z osmdesáti procent rezervován a kdy lze očekávat do konce září přínos 200 000 korun do cash flow, čímž by se závazky za podstatou o tuto částku snížily. Zvýšily by se pak samozřejmě i vyhlídky ostatních věřitelů.

Skepse

Konkurzní soudce byl k návrhu skeptický a poukazoval na to, že podnikání se úpadci nevyvedlo už nejméně ve třech sezónách po sobě a pohledávky za podstatou opět narostly. Státní zástupkyně setrvala na názoru z května 2006, že tu podmínky pro vyrovnání nejsou.


Ani věřitelé vystoupení správce nepřijali nikterak nadšeně. Zástupce České správy sociálního zabezpečení poukázal na způsoby podnikání této s. r. o. o dvou osobách, „z nichž střídavě je jedna stále nemocná“, pobírá dávky, ale za svůj podnik pohledávky do podstaty nehradí. Uvedl konkrétně, že letos „ředitel“ a jediný společník marodil od března do května, jeho manželka jako jednatelka loni od ledna do dubna a v listopadu a v prosinci . . . Upozornil také na to, že nynějšímu řediteli zanikla funkce jednatele 23. listopadu 2005, přičemž ten jako valná hromada jmenoval jednatelkou manželku až letos 4. června. „Osm měsíců tedy řídil společnost konkurzní správce – předpokládám, že se vší odpovědností,“ řekl zástupce ČSSZ. „Jsem pro to, aby takovéto podnikání skončilo co nejdřív – ať si pan ředitel s paní jednatelkou pronajmou zařízení od vlastníka a pokračují jako fyzické osoby, nikoliv ale jako s. r. o., kterou máme držet,“ řekl.


Připomněl, že problémy firmy byly založeny už celá léta před konkurzem a že padá dál i v něm. Souhlasil nicméně s tím, aby se o ukončení provozu podniku rozhodlo až po sezóně, v říjnu.


Jiný věřitel byl ještě ostřejší a na adresu úpadce pronášel slova o lhářích slibujících hory doly, kteří ho okradli a dodnes nic nevrátili. Poukazoval na pravomocné odsouzení pana ředitele k podmíněnému trestu odnětí svobody s povinností k náhradě škody, kterou stále vůči němu nezačal plnit. „Jak se může potom zaručovat za splnění podmnínek pro nucené vyrovnání!“ zaznělo.

Vyjde sezóna?

Správce podstaty dál argumentoval nadějemi v nadcházející lepší sezónu s tím, že pro ni také potřebuje udržet dostatečnou motivaci pracovníků společnosti, že když budou výsledky, může být dosaženo nuceného vyrovnání a společnost fungovat dál.


Nad touto tezí se objevily pochybnosti (Jak udržet motivaci u ředitele?! To by jinak neřediteloval? Bydlel by jinde? Co by dělal?), ale nakonec věřitelé přece jen odsouhlasili, že definitivní slovo vynesou až 15. října – po sezóně onoho šumavského penzionu.


Mimochodem, to už snad pan ředitel bude mít definitivní jasno o tom, jestli přece jen zůstane na svobodě, nebo jestli půjde sedět – po zmiňované podmínce na čtyři roky dostal totiž od Okresního soudu v Českých Budějovicích aktuálně ještě souhrnných 30 měsíců už nepodmíněně, to k jeho nové vině zpronevěrou. Jeho odvolání teprve bude krajský soud projednávat . . .