Podle orgánů činných v trestním řízení to dělali tak, že pan Vladimír L. (32) si s ním mobilem domluvil hodinu, naložil do tašky ve spodní části vozíku to či ono, pan Josef mu vytypoval vhodnou pokladnu a doprovodil ho k ní, aby případně právě on měl „zasahovat“, kdyby věci byly odhaleny. Venku pak za službičku dostal tisícovku.


Od Okresního soudu v Č. Budějovicích dostal za toto účastenství osm měsíců podmíněně. Hůř dopadl Vladimír L., jemuž to nakonec spočítali na nejméně 174 235 korun, většinou v nářadí. Hodně z toho se našlo při domovní prohlídce v bytě jeho přítelkyně. K tomu mu soud přičetl krádež oplu, který pak rozebral na náhradní díly, a uložil mu dva roky do věznice s ostrahou. Krajský soud výši kořisti pořízené v Globusu s pomocí pana Josefa korigoval na 153 100,50 Kč a každému snížil trest o dva měsíce.

Soudy chybily?

Vladimír L. podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.


Namítal, že důkaz o ukradení auta – záznam telekomunikačního provozu jeho mobilu – byl pořízen nezákonně a nic jiného proti němu není. Odmítal také závěr, že se skutků v Globusu dopouštěl i po podmíněném odsouzení za jinou krádež.


Nejvyšší soud ale uzavřel, že dle zjištění dovolatel společně s dalším obviněným Opel Omega skutečně odcizili, odtáhli do autodílny a rozebrali na náhradní díly, z nichž některé obviněný prodal. K dalšímu útoku má NS za zjištěné, že dovolatel po domluvě a ve spolupráci s obviněným panem Josefem od července do listopadu 2005 opakovaně provážel bez placení zboží z OD Globus, které dále prodával různým osobám. Jeho tvrzení, že s krádežemi přestal před doručením trestního příkazu za jiné zlodějny 2. září, byla českobudějovickými soudy podle mínění dovolací instance zcela spolehlivě vyvrácena.


Vladimír L. ve svém opravném prostředku brojí výhradně proti skutkovým zjištěním soudů. Dovolací soud však není třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů nižších. Ty v tomto případě přesvědčivě vysvětlily, z jakých důkazů vycházely, a jejich skutková zjištění celkově lze považovat za úplná a správná, uzavřel Nejvyšší soud.


Dovolání Vladimíra L. proto odmítl jako zjevně neopodstatněné.