V rámci Evropské unie platí výměna informací z národních registrů vozidel Eucaris, kde jednotlivé státy sdílí informace o vybraných dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Co to znamená v praxi? Když se řidič vozidla s českou SPZ dopustí v zahraničí dopravního přestupku nebo deliktu a je zachycen kamerou, tamní správní orgán může vyžádat na české straně informace o provozovateli vozidla.

Na základě takto zjištěných informací pak zpravidla vyzve provozovatele vozidla k nahlášení řidiče, který vozidlo v době spáchání přestupku řídil a v některých případech mu v rámci anonymního řízení místo tohoto kroku umožní zvolit si úhradu částky, která je vždy nižší, než by byla následně uložená pokuta. Obdobná situace platí i v případě, že řídíte vozidlo zapůjčené v půjčovně, rozdíl je jen v tom, že údaje o řidiči sděluje správnímu orgánu přímo pronajímatel vozidla.

Technický stav vozidla

V zahraničí platí, že cizinec musí zaplatit kauci na předpokládanou pokutu týkající se předmětného přestupku. Zpravidla se platí v hotovosti. Jinak může být vozidlo zadržováno až do zaplacení částky požadované jako jistiny. Pozor také na nevyhovující technický stav vozidla, můžete přijít i o technický průkaz či registrační značku.

Pokud je řidič o dopravním přestupku informován dopisem, pak obecně platí, že by neměl zaplacení pokuty ignorovat.

Podle evropské směrnice (2015/413 – která ale takto řeší jen omezený katalog přestupků jako Podle Podle evropské směrnice by měl být dopis v úředním jazyku země registrace vozidla, ale zpravidla je přestupek jasně specifikován (datum a čas, fotografie z kamerového systému, vyměřená pokuta) a proto stylistická stránka dopisu není dostatečně silným argumentem pro úspěšnou obhajobu. V některých případech rovněž hrozí udělení trestných bodů.

Odvolání proti pokutě?

„Je třeba rozlišit, zda se jedná o přestupek, jehož spáchání bylo na místě zjištěno a zahájeno správní řízení, či následně z informačního kamerového systému detekována SPZ vozidla. Procesní možnosti, jak se bránit jsou z hlediska právních úprav různé a v jednotlivých státech se velmi liší. Proto je vhodné se obrátit na právníka, který posoudí, jaký vhodný procesní postup v daném případě zvolit,“ uvádí Tomáš Smolík z D.A.S. pojišťovny právní ochrany.

Řidiči se totiž mnohdy rozhodnou na upozornění nereagovat a české úřady pokutu nevymáhají, ale to se může změnit. Případně mohou v budoucnu cizí správní orgány k vymožení použít inkasních agentur nebo advokátních kanceláří. Daný stát také může v budoucnu na nezaplacenou pokutu při běžné silniční kontrole přijít.

„Může se stát, že řidič obdrží výzvu k zaplacení pokuty, i když je v tom nevinně. Setkali jsme se i s případy, kdy z kamerového systému byla chybně vyhodnocena SPZ vozidla a řízení tedy bylo proti provozovateli zahájeno neoprávněně. Pokud ale provozovatel nebude reagovat, může se původně uložená pokuta několikanásobně navýšit a on ztratí možnost se v zákonem stanovené lhůtě bránit,“ doplňuje Smolík.

Lze přestupek promlčet?

Pokuta za dopravní přestupek může přijít i za několik měsíců. Ani ohledně promlčení neplatí jednotná pravidla, a pokud je řidiči doručena výzva k úhradě pokuty za promlčený přestupek, je vhodné daný správní orgán kontaktovat a vyžádat si potvrzení o promlčení (například v Itálii).

V každé zemi jiná pravidla

Itálie, Francie a Nizozemí patří mezi země s přísnějšími tresty za překročení rychlosti, kdy dochází k vymáhání pokut i za jednotky kilometr za hodinu. Tyto země dohání Německo, kde byla letos přijata novela zákona o provozu na pozemních komunikacích (StVO), která pokuty zvyšuje.

Ve Slovinsku je potřeba věnovat pozornost zpoplatněným cestám a mít vždy zakoupenou dálniční známku – tzv. vinjetu, jinak hrozí pokuta 300–800 €. Při překročení rychlosti v obci o 10 km/hod a mimo obec o 20 km/hod pak můžete čekat pokutu 44 €. V případě vyšší částky může dojít i k dočasnému zadržení řidiče.

V Rakousku se mohou vést blokové, anonymní a správní řízení, kde jsou významné rozdíly s ohledem na výši postihu. Anonymní řízení se využívá při určitých druzích přestupků bez určení konkrétního řidiče (např. překročení rychlosti zaznamenané radarem apod.), a pokuta jde za majitelem vozidla. Správní řízení se týká řidičů, kteří nezaplatili pokutu uloženou v blokovém nebo anonymním řízení, nebo se dopustili závažného přestupku. Pozor také na elektronické informační tabule u dálnic.

Chorvatsko přijalo v roce 2019 zákon o bezpečnosti silničního provozu, který znamená pro řidiče vyšší postihy. Za méně závažné přestupky se zvýšila pokuta z 500 na 1000 kun (jízda bez zapnutých bezpečnostních pásů, přeprava dětí bez sedačky, nedání znamení o změně směru jízdy, apod.). Novela zvyšuje také postihy v případě alkoholu za volantem například za 0,5 až 1 promile hrozí 3 000 až 5 000 kun, 3 trestné body, a odebrání řidičského oprávnění na 3 měsíce.

V této oblíbené destinaci mohou být pokuty ve výši 80 tisíc korun uloženy za nezastavení na červenou, odmítnutí testu na alkohol, či řízení vozidla bez platného řidičského oprávnění.