KDE: Kaplice

Z Kaplice se vydáte na výlet např. po naučné stezce Řemeslo na řece. Ta vede z města až k rakouským hranicím, kde pak pokračuje dál. Kopíruje tok Malše a poučuje výletníky také o přírodě Podmalší. Na šesti informačních panelech se seznámíte ale hlavně s již zaniklými řemesly, která se provozovala na řece Malši a historií mlýnů a hamrů. Kdysi tu mlýny, hamry, továrna na nitě s vodní elektrárnou stávaly. Většina zanikla při budování Železné opony. Vypravte se po symbolu mlýnského kola okolo zaniklého Blábolilova mlýna, k Velešínskému mlýnu, do Rychnova pod Malší kolem poutního místa U Svatého Kamene, zříceniny tvrze Tichá až k mlýnům a hamrům v Cetvinách. Česká část je dlouhá 24 km.