KDE: Štekeň

Naučnou Klostermannovou stezkou se projdete ze Štekně kolem vrcholu Brdo. Na okruhu vás čeká sedm zastavení, na nichž se dozvíte zajímavosti o spisovateli Karlu Klostermannovi. Ten v této oblasti žil část svého života. Začíná se u domu č. p. 75 přes náměstí k zámku, kde je pokoj Karla Klostermanna, projdete dále mezi farou a sokolovnou, kolem lihovaru k bývalému mlýnu a dojdete k jezu, po něm ke studánce Dobrá voda. Ze Štekně se poté vydáte kolem lesa vzhůru k bývalé hájovně Petrlice. Dojdete do Slatiny, minete kapličku a uvidíte krajinu kolem Šibeničního vrchu. Zpátky se dostanete do Štekně. Trasa je dlouhá 7,5 km. Kromě osobnosti šumavského spisovatele poznáte i místní přírodu a seznámíte se s historií. Stezka je vyznačena písmenem K.