Předchozí
1 z 7
Další

Českobudějovicko - Zámek Hluboká nad Vltavou

Zámek Hluboká nad Vltavu byl původně založen jako strážný hrad, a to v polovině 13. století. Sídlilo tu několik rodů, významnější byli Pernštejnové či rod pánů z Hradce. V roce 1661 zámek koupil Jan Adolf I. Schwarzenberg. Rod Schwarzenbergů na zámku působil do roku 1939, poslední majitel Dr. Adolf Schwarzenberg emigroval před nacisty. Schwarzenbergové zámek upravili do současné podoby novogotického stylu, také upravili park a krajinu v okolí. 

V současné době si můžete vybrat z prohlídkových okruhů Reprezentační pokoje, Soukromé apartmány, Kuchyně, Hostinské pokoje, podíváte se také na věž, v zimě je připravena prohlídková zimní trasa. 

Na léto jsou připraveny i speciální prohlídkové trasy. Děti provede paní kněžna, sluchově postižené čekají prohlídky v jazyce neslyšících a kastelán Martin Slaba bude vyprávět o posledních obyvatelích zámku z rodu Schwarzenbergů. V létě se na zámku odehrává také několik kulturních akcí.

Táborsko - Housův mlýn

V Táboře stojí za návštěvu Housův mlýn, kde se v létě konají akce pro rodiny s dětmi, můžete si dát něco dobrého v husitské krčmě nebo navštívit filmovou zbrojnici. Tam uvidíte zbraně, které si zahrály v mnoha filmech včetně zahraniční produkce, seriálech, divadlech i muzikálech. Vystaveno je na tři tisíce rekvizit ze všech historických epoch, ale také fantasy „zbraně budoucnosti“.

Exponáty představí průvodce. Zbraně si můžete fotit, dokonce si je vyzkoušet, obléci si přilby atd. Lákadly jsou přilba, kterou oblekl Brad Pitt nebo brnění Toma Cruise. Dozvíte se historky z natáčení, průvodce zodpoví zvídavé otázky.

V létě můžete přijít na prohlídku od pondělí do neděle od 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin. Můžete si také zarezervovat večerní prohlídku, a to od pátku do soboty v 18, 19 a 20 hodin. Nutný je však počet alespoň čtyř návštěvníků.

Vstupné pro dospělé 149 korun, pro děti 99 korun. V Housově mlýně je možné se i ubytovat.

Strakonicko - Zámek Blatná

Zámek Blatná si zahrál v jedné z nejslavnějších českých pohádek Šíleně smutná princezna. Až sem zavítáte, můžete poznat místa, kde se na loďce projížděla princezna Helena (Vondráčková) s princem Václavem (Neckářem) a kde bojechtiví rádcové v pruhovaných úborech kuli pikle. Zámecká zahrada je nádherná, ale zámek ukrývá i mnoho dalších krás a skvostů. Stačí nahlédnout do jeho interiérů.

Dnešní zámecký soubor Blatná patří nesporně mezi stavebně-historicky nejhodnotnější a architektonicky nejvýznamnější památky svého druhu u nás. Svou dlouhou historií, svébytnou architekturou ve vzácně dochovaném prostředí parků a vodních ploch i současným stavem se řadí ke klenotům mezi hradními komplexy. Vedle Švihova a Červené Lhoty je jedním z nejzachovalejších vodních panských sídel v České republice.

Písecko - Hrad Zvíkov

Na Písecku u soutoku řek Vltavy s Otavou stojí na skalnaté ostrožně hrad Zvíkov, jehož historie je od počátku spojena s rodem Přemyslovců, když první krok k jeho založení zřejmě učinil sám Přemysl Otakar I. někdy kolem let 1197 až 1230. V další výstavbě hradu pokračoval jeho syn Přemysl Otakar II. (1253-1278).

V době vlády posledních Přemyslovců začali projevovat snahu o získání hradu jihočeští Rožmberkové, protože pevný královský hrad vnímali jako ohrožení svých zájmů. Povedlo se jim to až v roce 1307, kdy král Rudolf Habsburský hrad zastavil Jindřichu z Rožmberka. V zástavním držení Rožmberků hrad zůstal až do roku 1335, kdy ho ze zástavy vykoupil král Karel IV. Ten jej následně ve svém zákoníku Majestas Carolina zařadil mezi nezcizitelné hrady, tj. takové, které král nemohl zastavit. Právě v této době hrad získal největší slávu, když jej Karel IV. dal důkladně opravit a rád v něm i pobýval. Do dostavby hradu Karlštejna sloužil Zvíkov i jako dočasné útočiště korunovačních klenotů.

Prachaticko - Kratochvíle

Pokud v létě rádi navštěvujete hrady a zámky, zkuste se při svém putování zastavit na jihočeské Kratochvíli. Renesanční zámek leží na Prachaticku 2 km severozápadně od Netolic. Patrová budova zámku Kratochvíle se využívala jako lovecké letní sídlo.

Původně na místě zámku stával hospodářský dvůr zvaný Leptáč, který v roce 1569 věnoval Vilém z Rožmberka regentu rožmberského dominia a budovateli rybníků Jakubu Krčínovi z Jelčan, který zde postavil nový dvůr a kolem něho rozsáhlou oboru. Po vzoru italských vil nechal Vilém z Rožmberka vystavět zámek a stavbou pověřil vlašského stavitele Baldassara Maggiho z Arogna.

Nejhezčím místem na zámku je zlatý sál. Na své letní sídlo sem Rožmberkové jezdili odpočívat a užívat života a odtud pochází i název "Kratochvíle". Kratochvíle ve své konečné podobě představuje jeden z klenotů stavitelského a  dekoračního umění doby renesance.

Českokrumlovsko - Český Krumlov

Po Pražském hradu druhý největší hradozámecký komplex u nás. A jeden z nejkrásnějších v Evropě. Řeč je o Českém Krumlově. Areál zahrnuje na 40 paláců a budov, pět nádvoří. Potkáme zde všechny slohy od gotiky přes renesanci až k baroku a rokoku.

Český Krumlov nabízí i několik rarit – sedmipodlažní plášťový most, ojedinělý na světě, do jehož útrob se podíváme v rámci 2. okruhu. Francouzský a anglický park s letohrádkem Bellarie a otáčivým hledištěm, kaskádovou fontánu. Zajímavý je bezpochyby i medvědí příkop a jeho chlupáči.

Když se nabažíte zámku, můžeme zámeckými schody sestoupit do města, plného křivolakých středověkých uliček a historických domů.

Jindřichohradecko, zámek Červená Lhota

Zámek Červená Lhota je známý především díky filmovým pohádkám a neobvyklé poloze na skále obklopené rybníkem. Není bez zajímavosti, že starý vstup vedl z opačné strany, než je tomu dnes, po skalní šíji, která ale byla časem odtěžena.

Letní deník - logo 2022Zdroj: DeníkV poslední době byl restaurován unikátní strop zámecké jídelny. Jsou zde štukatury Innocence Comety a fresky Giovanniho Tencally. Vše lze datovat kolem roku 1670. "Jde o pozoruhodnou raně barokní záležitost, která byla léta schovaná pod vrstvami různých přemaleb," uvedl kastelán Tomáš Horyna. Jde o barokní podobu Červené Lhoty v její nejslavnější éře.

První písemná zmínka o tvrzi je z roku 1465 ze zápisu do Zemských desek. V držení se vystřídaly významné šlechtické rody, například Kábové z Rybňan, Slavatové z Chlumu a Košumberka nebo Windischgrätzové.

Vnitřní dispozice je výsledkem postupné proměny gotické tvrze na renesanční a barokní zámek s poslední neorenesanční přestavbou v letech 1901 - 1910. Aktuálně je zámek střídavě na suchu kvůli opravám hráze rybníka.