Předchozí
1 z 7
Další

Tábor - Židova strouha

Romantické kaňonovité údolí potoka s názvem Židova strouha patří k nejromantičtějším místům v Čechách. Při ústí do Lužnice lemují Židovu strouhu mohutné skalní masivy. V roce 1988 byl kaňon vyhlášen přírodní památkou.

Přibližně 20 km dlouhá Židova strouha pramení nedaleko vesnice Bzí. Pod Bechyní vytváří romantický kaňon s rozeklanými skalami a jeskyněmi a vlévá se do Lužnice. Právě jeho poslední úsek je nejkrásnější a má neopakovatelnou atmosféru. Své jméno získal kaňon po Židech, kteří se v nepřístupných stráních schovávali, když byli vypovězeni z Čech za vlády českého krále Vratislava II.  

Místo doporučuje: Miroslav Kolář

Český Krumlov - Křížová hora

Ludmila Mrázková z Českých Budějovic navštívila o prázdninách Křížovou horu. "Na vrcholek nad Českým Krumlovem vystoupáte po křížové cestě. Nahoře se nachází kaple s ambitem, kterou opravili a o niž se starají dva místní senioři, srdcaři, a to pouze z dobrovolného vstupného," vysvětlila Ludmila Mrázková. "Uvnitř areálu nabízí návštěvníkům čaj, křesla ve výklencích k rozjímání, spoustu materiálů o duchovním místě nebo tematické výstavy. Návštěva Křížové hory byl pro mě zážitek," uvedla. Z vrcholku je navíc krásný výhled na město, jak dokazují snímky Ludmily Mrázkové. Za fotografie děkujeme. 

"Na Křížové hoře stojí osmiboká kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže, která byla postavena v roce 1710. Kaple se nachází 619 m n. m. nad jihovýchodním okrajem Českého Krumlova. Okolo kaple se můžete projít ambitem s arkádami a rajskou zahradou. 

V areálu se nachází šest výstav s historickou a uměleckou tematikou. Uvidíte mimořádné dílo Cyril a Metoděj v keramice. Nahlédnout můžete do poustevny. Denně v 7, 12 a 18 h a v pátek navíc v 15 h se z Křížové hory nad Krumlovem rozléhá zvonění zvonu. Z hory se vám naskytne pohled na město a Šumavu. Sledovat krajinu v dáli můžete i dalekohledem. Na poutní místo vedou čtyři vycházkové okruhy.  

Na místě se silnou energií se také konají koncerty, v kostele je dobrá akustika. Na Křížové hoře 28. srpna zahraje Duo Bárka. Na vystoupení Pavla Barnáše a Ivany Pokorné uslyšíte spojení violoncella a keltské harfy. Přijďte v 19 h. 
Do konce letních prázdnin můžete místo navštívit od 10 do 18 h denně.

Místo doporučuje: Ludmila Mrázková

Jindřichův Hradec - Jindřišské údolí

Pozvu vás na putování romantickým údolím podél Hamerského potoka, který vytéká z Ratmírovského rybníka a jeho vody končí v rybníku Vajgar v Jindřichově Hradci. Trasa 12 kilometrů dlouhá vede po červené turistické značce a souběžně s ní se ubírá i Jindrova naučná stezka.

Své putování můžete rozdělit na tři kratší úseky a využít můžete i vláček úzkokolejky, která vede souběžně s trasou.
První fotoreportáž začíná u ústí Hamerského potoka do rybníka Vajgar. Dáme se proti proudu potoka. Červená značka nás povede lesíkem k zahrádkářské kolonii Boubelovka a dále městským lesem ke kolejím úzkorozchodné trati a k ochranné zdi bývalé střelnice a dále lesem do obce Jindřiš. Zde je jedna ze zastávek vláčku, se kterým naše putování můžeme zkombinovat.

Milevský premonstrátský klášter je nestarším v jižních Čechách.
Tip na výlet: Nejstarší klášter v kraji je spojován s ukřižováním Ježíše Krista

Na fotografiích je krásné a trochu divoké údolí od náhonu bývalého mlýna v Jindřiši až po obec Blažejov. Zde je opět možné z údolí odbočit k zastávce vláčku.

Poslední část cesty vede kolem Hanusova mlýnu postupně širším údolím kolem dravějšího toku až k Ratmírovskému rybníku. Kromě mnoha rekreačních objektů je tu opět zastávka úzkokolejky. A dobrá zpráva pro vyhladovělé cestovatele: v létě bývá v chatovém rekreačním středisku u Ratmírovského rybníka otevřená restaurace.

Místo doporučuje: Adéla Říhová

Prachatice - Bunkr u Soumarského mostu

Je plně vyzbrojený a vybavený a nabízí autentický pohled do dějin České republiky. Řeč je o bunkru lehkého opevnění, který slouží jako muzeum a najdete ho u Soumarského mostu nedaleko Volar na Prachaticku. Železobetonová pevnůstka byla součástí opevnění na obranu státu, dnes ji spravuje parta nadšenců, která tu vybudovala muzeum.

Bunkr lehkého opevnění vzor 37, lidově řopík, je železobetonová pevnůstka lehkého opevnění budovaného v rámci výstavby československého opevnění. Lidové označení „řopík“ vzniklo v druhé polovině 30. let podle zkratky ŘOP – Ředitelství opevňovacích prací, které výstavbu řídilo a zadávalo externím stavebním firmám.

Strakonice - Muzeum středního Pootaví Strakonice

Muzea středního Pootaví Strakonice bylo na jaře 2022 otevřeno po velkolepé rekonstrukci, díky které se z něj stalo jedno z nejhezčích a nejmodernějších muzeí v kraji. Nové expozice představují pět hlavních oblastí, které jsou pro město Strakonice typické: textilní výrobu, průmyslovou výrobu ČZ (zbraně, motocykly, současný výrobní program), dudáckou a loutkářskou tradici.

V prostorách bývalé komendy maltézského řádu vznikla zcela nová, v České republice jediná expozice věnovaná historii a současnosti tohoto řádu ve spojení s historií města. Při realizaci expozic se nezapomínalo ani na děti a různé interaktivní prvky, které je jistě zaujmou. 

Muzeum můžete navštívit v létě od června do srpna denně od 9 do 17 hodin.

České Budějovice - Terčino údolí u Nových Hradů

Unikátní krajinářský celek, který se nachází u Nových Hradů, vznikl z někdejší bažantnice z podnětu hraběnky Terezie Buquoyové, jejíž jméno nese. Počátek parku je datován k polovině 18. století, využil i starší dřeviny a zvelebování pokračovalo i po smrti Terezie Buquoyové.

K největším zajímavostem areálu o rozloze 138 hektarů vedle vzácných cizokrajných dřevin i letitých zelených velikánů domácího původu patří umělý vodopád. Vybudován byl v roce 1817 a napájený je náhonem z říčky Stropnice. Najdeme tu i zříceninu Modrého domu, dnes ruinu, ale s trochou fantazie také romantický pozůstatek někdejšího oblíbeného altánu hraběnky Terezie.

Branišovský les u českobudějovického sídliště Máj skrývá řadu tajemností.
Má strach velké oči? Nejtajemnější na jihu Čech je prý Branišovský les

Od roku 2015 pečuje o lokalitu skupina nadšenců sdružená v Okrašlovacím spolku pro Terčino údolí, Nové Hrady a okolí. Má sice aktuálně jen třináct registrovaných členů, ale na brigády přijde podle předsedy spolku Michala Jarolímka mladšího třeba třicet nebo čtyřicet lidí.

Park nabízí unikátní mikroklima v údolí řeky Stropnice a také dvě parkoviště při vstupech od Nových Hradů v místní části Údolí. V blízkém okolí parku směrem k Horní Stropnici se nachází soukromá tvrz Cuknštejn známá z různých filmových pohádek. Je ale přístupná jen výjimečně.

Písek - Kestřany

Kestřany se mohou pochlubit nejzachovalejším komplexem gotických tvrzí v České republice. Dvě tvrze doplňuje ještě raně barokní zámek ze 17. století a hospodářské objekty. Areál patří soukromým majitelům a od roku 2005 prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Objekty jsou postupně zpřístupňovány veřejnosti. Turisté se mohou podívat do Horní tvrze a její spodní patra si volně procházet. Návštěvníci dostanou na pokladně papírového průvodce, kde je popsaná historie.

Letní deník - logo 2022Zdroj: DeníkNávštěvníci mohou obdivovat také rozsáhlý okolní park, který už je z větší části revitalizovaný. "Prvních osm let to byly těžké terénní práce a vše bylo zavezené haldami. Trvalo dva roky, než vůbec byly vidět obvodové zdi, keře a stromy se musely prosekávat. Bylo to celé zarostlé šeříky a brsleny," popsala Karla Kašparová, členka Spolku přátel kestřanských tvrzí.

V hospodářské budově u vstupu do areálu si lidé prohlédnou nejrůznější sbírky dobových předmětů. "Vystavujeme keramické nálezy, například různé gotické kachle, které pocházejí odtud a pak také kovové věci, které nám sem nosí návštěvníci. Z jedné truhlářské dílny se nám dokonce s pomocí Jihočeského kraje podařilo získat dřevěné stroje z 18. a 19. století," dodala Karla Kašparová. Součástí expozice jsou fotografie z historie Kestřan.

V nedalekém okolí Kestřan lze navštívit u Ražic ornitologicky zajímavý rybník Řežabinec. Otava tekoucí u Kestřan každý rok hostí zlatokopeckou akci, při níž si i amatéři mohou vyzkoušet rýžování zlata. Organizuje ji Český klub zlatokopů s podporou obce. 

Místo doporučuje: Jana Urbanová