Byli následně mučeni, popravováni, odvezeni do dalších věznic a koncentračních táborů především v Německu. Téměř 93% z nich se nevrátilo a i jejich rodiny byly krutě pronásledovány. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku. Nacisté považovali Sokol za nejnebezpečnější organizaci v Protektorátu – právě pro její organizovanost, vlastenecké a demokratické cítění, pro kázeň a odhodlání bránit své přesvědčení.

Viz výrok říšského protektora Konstantina von Neuratha (hned po jeho nástupu do funkce v roce 1939 byly uzavřeny české vysoké školy, došlo k přijetí obdoby Norimberských zákonů, došlo k prvnímu rozsáhlému zatýkání sokolů a český průmysl byl zapojen do německého válečného hospodářství). Sám válku ale přežil a při Norimberském procesu v roce 1945 prohlásil, že: „Sokol byl nejnebezpečnější protistátní organizací. To jsem nemohl trpět. To by byla zrada!“

Situace se zhoršila po nastoupení nového říšského protektora Reinharda Heydricha. V září 1941 bylo vyhlášeno stanné právo a popraveni představitelé Obrany národa, mezi nimi i vůdce sokolského odboje br. Augustin Pechlát. V noci ze 7. na 8. října téhož roku došlo k výše popsaným tragickým událostem… Ještě v noci byla také oficiálně rozpuštěna Česká obec sokolská a úředně zabaven veškerý majetek.

Členové Sokola si 8. říjen již několik let připomínají jako Památný den Sokolstva. I v naší jednotě se scházíme na krátké besedě především s dětmi a posíláme po vodě drobné "lodičky" z přírodních materiálů se svíčkami jako uctění památky umučených sokolů a sokolek. Pro tuto vzpomínkovou akci se také již vžil název "večer sokolských světel".

Rožnovští "sokolíci" šli pouštět lodičky se svíčičkami tak jako každý rok, tentokrát v předvečer Památného dne, tj. v sobotu 7. října, po Vltavě v Rožnově.

V roce 2019 jsme jej poprvé oslavili i jako Významný den České republiky, od té doby často i s účastí představitelů veřejného života.

Milada Pospíšilová, vzdělavatelka T.J. Sokol ČB

Autorce děkujeme za příspěvek.

close Sokolové pořádají každoročně 'večer sokolských světel'. info Zdroj: Archiv T.J. Sokol České Budějovice zoom_in