Ve Státním oblastním archivu v Třeboni lze 13. a 14. června navštívit vzdělávací workshop, při kterém se blíže seznámíte se výrobou a využitím pergamenu ve středověkém písemnictví. Součástí akce, určené jak školním skupinám, tak široké veřejnosti, budou ukázky pergamenových listin.

V Českých Budějovicích je 11. června na programu přednáška archiváře Tomáše Hunčovského o kočičí aféře, k níž došlo ve městě přesně před sto lety. Přiblíží radikální opatření budějovické městské správy proti šířící se vzteklině, které vedlo k hromadnému utracení všech koček na území města.

V Českém Krumlově skončí na konci května po dvou měsících výstava o Vltavě, mapující proměnu historické krajiny okolo řeky na Českokrumlovsku. Putovní výstavu pražského ČVUT a Univerzity Karlovy doplňují archiváliemi z fondů krumlovského okresního archivu. V září se potom v Krumlově uskuteční oblíbená akce pro základní školy, při ní se žáci hravou formou seznámí s pomocnými vědami historickými, jako je heraldika, paleografie nebo metrologie.

close Mezinárodní den archivů. info Zdroj: Státní oblastní archiv v Třeboni zoom_in Mezinárodní den archivů.

Krátkodobé výstavy archivních dokumentů čekají na návštěvníky v Jindřichově Hradci, Prachaticích a Táboře. Například v Táboře budou 6. června k vidění nejrůznější vyobrazení města na starých vedutách a pohlednicích, navíc vás tamní archiváři provedou po budově archivu a ukážou vám místa běžně nepřístupná. Výstava v Jindřichově Hradci zase přiblíží originální archiválie dokumentující vztah Habsburků k prostředí Jindřichohradecka v 16. – 20. století. K vidění na ní budou panovnická privilegia, písemnosti týkající se cest Marie Terezie a dalších Habsburků po kraji nebo doklady k pobytům Františka Ferdinanda d´Este na jeho zámku v Chlumu u Třeboně.

Ve strakonickém okresním archivu mají naplánovaný vzdělávací program pro školní skupiny a v Písku připravují online prezentaci raritních archiválií, která bude zveřejněna na webových stránkách www.ceskearchivy.cz. Tam nebo na Facebooku „Jihočeské archivy“ naleznou také zájemci podrobnější informace ke všem zmiňovaným akcím.

Jiří Cukr