Na vyhlášený Den rodiny asi reagovala i paní učitelka a zadala úkol na téma rodina. Okamžitě to doma vzbudilo bouřlivou debatu a různé úvahy. Pokusím se poskládat myšlenkový trysk dětí, v ten moment nejen našich dcer.
V době pandemie a pomalého rozvolňování režimu se dnešní rodiny možná pozastaví u pátečního Dne rodin. Ze všech stran už slyšíme, ať už můžeme ven, ať už jdou děti do školy, ale také ať už se sejdeme se svými rodiči, ať už můžeme navštívit babičky a dědečky v domech pro seniory. Kolik týdnu jsme je neviděli, i oni jsou naše rodina.
Dcera měla domácí úkol, který zněl - nakresli svou rodinu. Nastala velká debata, jestli má nakreslit i babičky, dědečky, tety a strejdy, když říkáme o pouti, o svátcích, narozeninách, že přijede celá rodina. Ještě pořád se celá rodina patrně nesejde, ale přesto bude hezké si v tento den vzpomenout, kde máme své kořeny, své rodiny. Rodiny, které jsou třeba v zahraničí, ale můžeme je alespoň pozdravit.
Den rodiny není jen pátečním dnem v kalendáři, ale měl by být každodenní skutečností v srdci nás všech.
Dětem mohu jen popřát, ať se vám obrázek podaří a můžete ho poslat jak paní učitelce, tak i jako přání babičkám.

 Petra Rynešová, Ševětín