Počátek hudebního baroka je typická svou snahou po probuzení lidských emocí a afektů v pateticky zdůrazněné, extrémní formě. K naplnění těchto aspektů docházelo díky řadě experimentálních improvizačních technik a prostředků, které umně pracovaly s raně barokní ornamentikou.

Oblíbené byly diminuce, většinou rychlé ozdobné skupiny not, které propojovaly jednotlivé intervaly mezi tóny a posilovaly tak hudební výraz a emocionalitu. Improvizované pasáže obvykle nebývaly zapisovány do notových partů, o jejich existenci však víme díky historickým učebnicím hudebních ozdob z 16. a 17. století.

„Překvapující mohou být jisté poněkud archaicky znějící, často nepřipravené disonance a atypické, rytmicky předržované tóny, což neodpovídá principům a pravidlům kontrapunktu a harmonie,“ naznačuje Marek Štryncl.

Stále existuje několik nevyzkoušených technik a způsobů objevování ozdobných hudebních efektů, které tvoří esenci barokní hudební interpretace. Znalost a porozumění těmto technikám poté výrazně obohacuje interpretaci děl tohoto období.

Součástí nejnovějšího koncertního programu bude současné zkoumání a experimenty s tzv. novým stylem, který vycházel právě z umění improvizace italských barokních mistrů. Ti mnohdy vycházeli z dřívějších renesančních skladeb, které za pomoci zmíněných prostředků upravovali a docházeli tak ke zcela novým výsledkům.

Obdobně se tedy i Musica Florea ponoří do fascinující laboratoře barokní hudby. Koncertní program bude odehrán 24. června od 19 h ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích.

Irena Ošťádalová