Živý betlém se v Soběslavi letos nemohl řídit zaběhlou tradicí a děti s rodiči nemohli společně putovat na kopec Svákov. To však pořadatelům z Rolničky a Českobratské církve evangelické nezkazilo plány, den před Štědrým večerem vymysleli pro malé účastníky šest různých stanovišť, po kterých mohli jednotlivci i skupiny vyrazit sami. Tato zastavení všem připomínala vánoční příběh. Na cestě si také mohli zapálit lucernu betlémským světlem.

Stezka vedla z náměstí Republiky přes Promenádu, po nábřeží, kolem knihovny až na Pršín, kde příběh narození Ježíše Krista končil. Rychlejší měli hotovo do půl hodiny, někomu trasa zabrala i hodinu. Stezka značená šipkami a lampiony byla otevřená od 16 do 19 hodin, k orientaci sloužila mapka, kterou na startu rozdávali andělé a rytíři.

Pavlína Poslušná