Podle Wikipedie byl učitel, starosta sokolské župy Krušnohorské-Kukaňovy, bojovník proti nacismu, jeden z nejbližších spolupracovníků operace Anthropoid. Od jara 1942 jako velitel skupiny Říjen úzce spolupracoval s parašutisty Gabčíkem a Kubišem z operace Anthropoid. Zajistil pro ně úkryt a předal jim kontakt na svého bývalého žáka Františka Šafaříka, který pracoval jako truhlář na Pražském hradě a parašutistům poskytl detailní záznamy denního programu Reinharda Heydricha. Po atentátu vyhlédl pro úkryt parašutistů kostel Cyrila a Metoděje. Po zradě Karla Čurdy byl prozrazen a při pokusu gestapa jej zatknout 17. června 1942 ve svém pražském bytě v Biskupcově ulici, spáchal sebevraždu spolknutím kapsle kyanidu draselného. Jeho syn se ten samý den také otrávil. Jeho manželka připravenou kyanidovou kapsli nespolkla, byla zatčena a popravena 24. října v Mauthausenu. Ve Zborově, kde byl jeho táta učitelem, žil 20 let. Akce se konala u příležitosti 80. výročí jeho úmrtí.

Miloslav Kusbach