K objevení byla tato místa: Zavřená kavárna Prior, střešní terasy Broukárny, bývalá kavárna Perly, kostel Panny Marie Růžencové, nárožní věž bývalé budovy rozhlasu, střecha magistrátu, Kabinet, tajná terasa Biografu Kotva či malá vodní elektrárna na Sokoláku.

Karel Nebes

Autorovi děkujeme za příspěvek.