Tuto rychlou reakci ocenili českobudějovičtí radní v polovině září přiznáním mimořádné dotace ve výši 100 tisíc korun. Diecézní charita České Budějovice od 22. března do 5. dubna 2021 mimořádně provozovala náhradní denní centrum a noclehárnu pro osoby bez domova na Kanovnické ulici v Českých Budějovicích. Reagovala tím na dočasné omezení služeb Domu sv. Pavla v Riegrově ulici provozovaného Městskou charitou České Budějovice, který se koncem března ocitl v karanténě kvůli pozitivnímu výskytu onemocnění covid-19.

Diecézní Charita svou vlastní iniciativou doslova městu vytrhla trn z paty, jelikož nebylo k dispozici žádné jiné řešení. Pokud by podobné centrum nefungovalo, lidé bez domova by se v tehdy ještě panujících mrazech neměli kde schovat a ohřát. „Je to vlastně záležitost toho, že jsme během pandemii měli zavřený a v karanténě Dům sv. Pavla pro lidi bez domova. Diecézní Charita se toho chopila a zajistila náhradní denní centrum. Dělala to bez jakéhokoliv příslibu finančního příspěvku předem", uvedl pro portál Jižní Čechy TEĎ! náměstek primátora Viktor Vojtko. I podle náměstka Iva Moravce se tehdy diecézní Charita zachovala velmi férově.

Ženy i muži žijící na ulici tak měli možnost odpočinout si přes den ve vyhřívaném stanu, získat balíček s potravinami nebo sníst polévku a vypít si čaj nebo kávu. Pro muže pak diecézní Charita zajistila dočasnou noclehárnu v Kanovnické ulici. Do pomoci v rámci této provizorní pomoci se zapojili pracovníci služeb diecézní Charity včetně personálu administrativy, dále pak i dobrovolníci.

„Rád bych poděkoval všem zapojeným za jejich službu v krizové pomoci denního centra a noclehárny lidem bez domova. Velmi milým překvapením a povzbuzením byl zájem, ochota a jistě i odvaha těch, kteří se do pomoci zapojili, bez níž bychom tento projekt nedokázali uskutečnit. Právě v době postní, která vyústila v čas Velikonoc, jsme společně, dobrovolníci i zaměstnanci, prokazovali službu lidem na okraji společnosti,“ zmínil po ukončení provozu provizorního zázemí pro bezdomovce ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout.

Martina Nováková