Jejím cílem je podpořit službu rané péče i rodiny, které se starají o handicapované děti. Prvním, a to velmi výrazným počinem byla akce "Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči", což obnášelo ponoření se do studené vody na sedmi místech republiky – v Českých Budějovicích se odehrálo u Malého jezu.

Do Malše vstoupilo i téměř dvacet studentů a studentek ZSF JU, kteří zareagovali na nápad proděkana pro akademické záležitosti ZSF JU Mgr. Ondřeje Doskočila, Th.D. „Když jsem tu výzvu četl, napadlo mě předat ji záchranářům, protože oni mají k noření se do studené vody nejblíž. Zareagovali vstřícně a přišli nejen zkušení otužilci, ale i studentky a studenti, kteří do zimní řeky vlezli poprvé,“ vysvětluje Doskočil. I on si zkusil, jaké je to ponořit se do vody, která má čtyři stupně. Budoucí záchranáři ze ZSF JU navíc mezi sebou vybrali i peníze a českobudějovické pobočce Společnosti pro ranou péči předali 1600 Kč.

Cílem této akce je upozornit na situaci rodin dětí s vážným postižením. Ve chvíli, kdy se rodiče dozvědí, že jejich dítě bude mít vážný hendikep, se cítí „jak vhozeni do ledové vody“, ve které se musí hodně rychle naučit plavat. A právě v tomto nelehkém období jim pomáhá raná péče. Nová kampaň odstartovala začátkem prosince a potrvá do konce ledna 2022 s cílem získat finanční prostředky na podporu rodin s dětmi s postižením v raném věku. Tato služba je totiž pro rodiny bezplatná a finance na zajištění rané péče musí (vedle dotačních programů kraje, měst a obcí) získávat od dárců, jinak by raná péče nemohla fungovat. Přispět může každý podle svých možností, vítaná je jakákoli darovaná částka. Například 1000 Kč = specializované vyšetření zraku dítěte; 500 Kč = konzultace v rodině; 300 Kč = pomůcka pro dítě na míru atd. Akce je celostátní, českobudějovickou pobočku Společnosti pro ranou péči lze podpořit přímo ZDE.

Alena Binterová