Cena Charity Česká republika se udílí od roku 2008. Je poděkováním a uznáním za obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků či podporovatelů Charity. Současně je připomínkou svátku patrona charitní práce sv. Vincence z Pauly (27. září). V roce 2020 ocenění nemohla být slavnostně předána kvůli zhoršující se situaci v souvislosti s nemocí covid-19.

V letošním roce tedy Cenu Charity přebírali nominovaní za rok 2020 i 2021. Udílení začalo mší svatou ke cti sv. Vincence z Pauly, kterou v katedrále sv. Víta celebroval Mons. Pavel Posád, prezident Charity Česká republika a pomocný biskup českobudějovický.

Cena Charity za rok 2020: JUDr. Marta Krupauerová († 2015), sponzorka Diecézní charity České Budějovice – in memoriam Svými velkorysými finančními dary dlouhodobě a pravidelně podporovala Diecézní charitu České Budějovice, například projekty Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím či program Dobrovolnického centra s názvem Šance všem, který je zaměřen na pomoc dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Chtěla, aby se i tyto děti naučily smysluplně trávit volný čas, měly hezké zážitky a dostaly příležitost studovat. Vždy se zajímala, na co konkrétně byly peníze použity, i o další osudy podpořených dětí a rodin. V charitním díle Marty Krupauerové pokračuje také její dcera Olga Krupauerová, která cenu převzala. „Maminka viděla v každém člověku především to dobré, nikdy nikoho neodsuzovala, snažila se vždy být spravedlivá. Snažila se pomáhat všem, bez rozdílu, a to do posledního okamžiku svého života. Podpora Charity pro ni byla i naplněním. Vždy obdivovala pracovnice a dobrovolnice Charity. V její podpoře Charity pokračuji i já, protože jsem přesvědčena, že by si to tak přála,“ říká dcera Olga.

Cena Charity za rok 2021: Ivanka Petrusová, sestra i pečovatelka Oblastní charity Horažďovice V Oblastní charitě Horažďovice pracovala mezi lety 2000–2008 jako vrchní sestra domácí zdravotní péče a současně působila také v pečovatelské službě, neboť obě oblasti vždy považovala za propojené. Protože ji práce s lidmi baví a stále naplňuje, vypomáhá v Charitě jako zdravotní sestra a pečovatelka i po svém odchodu do důchodu – již 13 let. Přesto si stále nachází čas také na své koníčky, angažuje se v řadě spolků, podporuje Charitu ve veřejném mínění, věnuje se svým vnoučatům a nikdy neztrácí dobrou náladu. „Paní Petrusová by svůj přístup ke klientům mohla vyučovat – řadě mladších zdravotních sester totiž schází potřebná schopnost empatie a asertivity dohromady. V řadě případů nám navíc vytrhla personální trn z paty, jelikož kvalitních sester i pečujícího personálu je nedostatek," dodává ředitelka horažďovické Charity Šárka Čáňová.

Martina Nováková