Podle strany parkovanicb.cz webu c -budejovice.cz: „Základní funkcí parkovacích zón je regulace dopravy v klidu na vymezeném území s využitím platných legislativních norem a moderních technologií pro výběr parkovného a kontrolu pravidel parkování. Zavádějí se především kvůli regulaci nadbytečné návštěvnické dopravy v přirozených centrech městských částí a v blízkosti tras městské hromadné dopravy, a to zejména v časech, kdy je to zapotřebí……“ „K parkování za účelem návštěvy příbuzných a známých je nejvýhodnější využívat čas mimo provozní dobu parkovacích zón, kdy je parkování zdarma (od 20:00 do 8:00 hodin a o víkendech – pozn. autora). Dále je možné využít tzv. smíšených úseků (ty jsou kapacitně rozšířeny a tvoří cca 70% všech parkovacích stání v zónách) a to po uhrazení parkovného a podle pravidel návštěvnického stání v jednotlivých zónách. V případě nutnosti lze krátkodobě využít i „modrých úseků“ parkovacích zón pomocí virtuálních parkovacích hodin – aplikace SEJF (toto je však cenově méně výhodné a časově omezené).“

Z výše uvedeného je zřejmé, že právě parkování za účelem návštěvy příbuzných a známých, většinou v běžných denních hodinách pro návštěvy, kteří navíc již překročili produktivní věk a ovládají třeba jen obyčejný mobilní telefon, nebude právě jednoduché. Ale s tím si naši zvolení zástupci zjevně hlavu příliš nelámali. Zmíním se jen stručně o mém dotazu, zda mám na rok 2023 nárok na slevu 65+, když tento věk dovrším až koncem ledna.

Výstava orchidejí, sukulentů, masožravek a exotických zvířat v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Spoluautorka výstavy Markéta Aubrechtová.
Do Budějovic dovezli na výstavu i vzácné horské orchideje nebo masožravky

Na můj dotaz z prosince 2022 mi bylo sděleno, že platnost mého parkovacího oprávnění končí 1. 1. 2023 a pokud si prý budu parkovací oprávnění prodlužovat 2. 1. 2023, měla by se sleva načíst automaticky. Z očekávání, co nám připraví následující rok, mě vytrhla až obsílka s vyměřenou pokutou, neboť jsem nezaplatil parkovné. A dobře mi tak. Přiznám se, že jsem na to v té „novoroční euforii“ úplně zapomněl. Pravdou je, že se ke mně na Správním odboru města (tehdy ještě) chovali velice slušně a vstřícně. Po zaplacení parkovného jsem se z následné korespondence s „parkovacími zónami“ v polovině ledna 2023 dozvěděl, že: “sleva začne být aktivní až ode dne narození“.

Protože jsem si nevšiml, že by se tak stalo, před několika dny jsem vznesl opětovně dotaz, jak to s tou slevou vlastně je. Zde je odpověď z 6. 2. 2024: „Vzhledem k tomu, že Vaše parkování bylo aktivní od data 14. 1. 2023, kdy Vám ještě nebylo 65 let, tak Vám sleva na dané období nemohla být poskytnuta. V případě, že si nyní zakoupíte nové parkování, tak bude vygenerováno s již 30% slevou.“ Pes aby se v tom vyznal.

Příklady špatného parkování v centru Budějovic odměněné po zásluze pokutou a botičkou.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Můj „opravdový střet s modrými zónami“ však měl teprve přijít. V létě loňského roku (2023) jsem si vypůjčil vlek – přívěsný vozík – za auto, abych odvezl několik kbelíku stavebního rumu do sběrného dvora. Před domem nebylo místo k zaparkování u chodníku, a tak jsem zastavil ve druhé řadě, zapnul výstražná světla, náklad naložil a odvezl. Podruhé byla ulice poloprázdná, a tak jsem zaparkoval u chodníku a rychlostí úměrné svému věku a postupu prací snášel z patra vědra s odpadem a vysypával jej přímo do vleku, když se mi zdálo zbytečné, abych vytvářel jakousi meziskládku a odpad pak znovu nakládal. Ani ve snu by mě nenapadlo, že jsem se dopustil nějakého dopravního přestupku. Ale telefonát majitele vleku mě vytrhl z pocitu dobře vykonané práce. Magistrát města České Budějovice, správní odbor vyzývá provozovatele vozidla (vleku) k úhradě finanční částky 400,- Kč. Popis přestupku - § 125 odst. 5 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích – neoprávněné zastavení a stání. Přiložena fotografie mého automobilu s připojeným vlekem s kopičkou suti.

Nebudu unavovat čtenáře následnou anabází, tak jen stručně. Pan náměstek primátorky, kterého jsem s touto záležitostí osobně seznámil, mi po telefonické konzultaci s pracovníkem Odboru dopravy a silničního hospodářství sdělil, že předpisy o parkování v Českých Budějovicích skutečně na parkování automobilu s přívěsným vozíkem v této konfiguraci nepamatují a navíc se v mém případě jednalo pouze o nakládku a vykládku se zapojeným přívěsným vozíkem a na tu by se stejně nevztahovaly. Stanovisko jedné renomované advokátní kanceláře je obdobné. Dle uvedeného nařízení (viz výše) je zpoplatněno stání na místních komunikacích, nikoliv zastavení. Dle § 2 písm. o) zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích „…zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou…k neprodlenému naložení či složení nákladu…“. Podle jejího názoru, pokud bude probíhat nakládka či vykládka nákladu, není třeba za parkování platit, neb se nejedná o parkování. O nekompromisním postoji Správního odboru svědčí i výňatek z jeho odpovědi na můj vysvětlující email: Dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. o) silničního zákona nesmí řidič zastavit a stát na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno.

S automatem nebo i bez automatu můžete uhradit parkování v Českých Budějovicích. Na snímku Senovážné náměstí.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Zároveň chci připomenout, že kontrolní vozidlo, které ověřuje úhrady parkovacího poplatku, projíždí jednotlivými úseky opakovaně s časovým odstupem a ani na jedné z pořízených fotografií (celkem k dispozici 18 fotografií s minimálně prokazatelným časovým odstupem 11 min.) nedochází k žádné činnosti, která by se dala označit za naložení či složení nákladu a již vůbec ne za neprodlené naložení či složení nákladu. Tudíž takové jednání zcela jistě nelze kvalifikovat ani jako zastavení. Při ukládání trestu pak bylo, s ohledem na jeho výši, postupováno výrazně ve prospěch provozovatele/uživatele vozidla, přičemž i Vámi předložené okolnosti byly zjevně zohledněny. Majitel vleku se nakonec dostavil „k podání vysvětlení“ a sníženou částku pokuty zaplatil.

Chtělo by se tedy říci, konec dobrý, všechno dobré. Ale otázky zůstávají. Je to především výklad – vyhodnocení termínu té „neprodlenosti“. V tomto případě si ho Městská policie České Budějovice, Správní odbor Magistrátu města České Budějovice a Dopravní podnik města České Budějovice vyložily zjevně v neprospěch občana. Ale proč? Zde by asi bylo namístě uvést, jak zřejmě celý systém funguje. V ulicích města jezdí automobily s kamerami na střeše, které nás, respektive naše automobily sledují. Záznam následně vyhodnocuje městská policie, která zjištěné přestupky předá správnímu orgánu, tedy správnímu odboru k vyměření pokuty.

Muž se strážníkům svěřil, že se bránil před pěstmi ženy a neúmyslně ji přitom zranil v obličeji.
Zahrádkářská kolonie v Rožnově zažila partnerskou hádku. Došlo i na pěsti

Jak se říká v úvodu jednoho oblíbeného seriálu: Jste sledováni! Ano, jsme sledováni. Sice za účelem jakéhosi víceméně problematického systému parkování, ale ano, jsme sledováni. Ale ruku na srdce. Stojí to za to, že občas zatím najdeme blízko svého bydliště nějaké to volné místečko? Opravdu chceme, aby nás někdo sledoval?

Zdeněk Lanz