„Chytili jsme ji v místním lese. Ani se nám nestihla představit. Její jméno neznáme. Už na ni ale u fotbalového hřiště čeká hranice dřeva,“ uvedl člen číčenického zastupitelstva Daniel Veselý, který přinesl čarodějnici na místo, kde ji následně pohltily plameny, v čele průvodu místních obyvatel. Na ohni si následně účastnící oslavy opekli špekáčky a společně se bavili. Připravené občerstvení bylo tentokrát ryze nealkoholické.

Keltové v tento den konali mnoho očistných obřadů, v noci se veselilo, tančilo a zpívalo. Pálily se ohně, které měly všechny živé tvory zbavit všeho nečistého, co se nashromáždilo v temném zimním období, a zároveň zajistit ochranu pro období nadcházející. V Číčenicích předcházel v pátek pálení čarodějnic obecní ples v obecním hostinc.

Podobné akce stmelují lidi, prohlubují dobré sousedské vztahy a přispívají k přátelské atmosféře v obci. „Jako pořadatelé jsou v tomto směru u nás velmi aktivní členové místního Číčenického klubu, sboru dobrovolných hasičů, mysliveckého sdružení či Tělovýchovné jednoty Blata,“ zdůraznila starostka.

Obec Číčenice v okrese Strakonice leží čtyři kilometry východně od Vodňan na důležité železniční křižovatce tratí České Budějovice – Plzeň a Týn nad Vltavou – Volary. Pod

samosprávu obce spadají také místní části Újezdec a Strpí. V obci s vlastní mateřskou školou žije v současné době podle dat Českého statistického úřadu 458 stálých obyvatel. První zmínka o Číčenicích pochází z roku 1335.

Renata Regálová