Co přinesla dálnice? Výstavní projekt přiblíží výsledky mnohaletých archeologických výzkumů na trase dálnice D3 na Táborsku, Českobudějovicku a Českokrumlovsku a v trase navazující dálnice S10 v oblasti Mühlviertelu v Horním Rakousku. 

Seznámíte se s metodikou práce rakouských i jihočeských archeologů a jejich spolupracovníků. Dozvíte se, jak pracovali v terénu i v laboratořích. Čeká vás výběr nejzajímavějších nálezů jako třeba mohylová pohřebiště v Plavu či Unterweitersdorfu, pravěká a raně středověká sídliště u Smolína, Žíšova, Horusic, Borku nebo Starých Hodějovic, tzv. Eliášova štola u Úsilného či památky po koněspřežní dráze na obou stranách hranice. Získáte také informace o společné historii příhraničních oblastí a jejich propojení. 

Až situace dovolí a výstava otevře, budou si moci malí návštěvníci zahrát na archeology a vyzkoušet si jejich práci při výzkumu. Dalším interaktivním prvkem bude např. 3D skládání nádoby z keramických střepů. 

Expozice bude připřipravena v českém i německém jazyce, projekt byl totiž financován Evropskou unií v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, Fond malých projektů Rakousko – Česká republika.