Příchod Mikuláše na náměstí v Trhových Svinech sledovali početní diváci. Nechyběly působivé masky čertů, dárky ani tančící andělé. Program zahájila starostka města Věra Korčaková.

Šárka Floderová, T. Sviny