Letos uplyne 30 let od pádu Železné opony, 28 let od navázání prvního partnerství českých a bavorských gymnázií, v rámci něhož byli čeští studenti vysláni do Bavorska, a 23 let od zaštítění těchto školních výměn EUREGIEM Bavorský les – Šumava – Dolní Inn. Devítiměsíční výměnný pobyt studentů českých gymnázií je tak jedním z nejstarších projektů EUREGIA a od svého počátku se mu dostává značné finanční podpory Bavorské státní kanceláře a Česko-německého fondu budoucnosti. Programu se dosud zúčastnilo okolo 520 českých studentů. V pátek 18. října 2019 účastníci slavnostně zahájili již 24. ročník tohoto programu v překrásných prostorech kostela Svaté Rodiny při Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna v Českých Budějovicích společně s čestnými hosty bylo přítomno 22 studentů z 10 českých gymnázií, kteří tento školní rok stráví na dolnobavorských gymnáziích.

Na úvod slavnostního zahájení pozdravil v roli pořadatele akce všechny hosty z řad politiků, zástupců bavorských a českých gymnázií, hostitelské rodiny a především samotné studenty a jejich rodiče, ředitel Biskupského gymnázia Ing. Martin Maršík. Vyjádřil velkou radost nad existencí tohoto programu a příležitostí, které se dostává i studentům jeho gymnázia, jež klade velký důraz na vztahy s německy mluvícími zeměmi. Následně se slova ujal zástupce českobudějovického biskupství, které je zřizovatelem gymnázia, pan generální vikář R.D. Mons. ThLic. David Henzl. „Nejde jen o překonání jazykové bariéry, ale také o prolínání kultur, které jsou si historicky velmi blízké a které byly v minulém století násilně odděleny v několika etapách,“ pronesl k hostům.

Za dlouholetou spolupráci všem zúčastněným poděkoval i jednatel EUREGIA Kaspar Sammer, který považuje tento projekt za jeden z nejúspěšnějších přeshraničních projektů. Všem subjektům a jednotlivcům zapojeným do projektu velmi poděkoval, vyjádřil svůj obdiv nejen nad odvahou studentů, ale především nad odvahou a ochotou hostitelských rodin. Zdůraznil také potřebu zvýšit zájem o výměnné pobyty ze strany německých studentů, kteří mohou na českém gymnáziu strávit 1–3 týdny, když za poslední čtyři roky, kdy mají tuto možnost, se jich zúčastnilo pouze osm.

Za město České Budějovice přivítal studenty náměstek primátora města České Budějovice, který má mimo jiné v kompetenci oblast školství, Ing. Viktor Vojtko. Za bavorskou stranu přijal pozvání na slavnostní zahájení ministerský rada z Bavorského státního ministerstva pro vzdělávání a kulturu Kai Kocher, který ve svém projevu zdůraznil: „Základem dobrého sousedství je zájem o mnohé, co máme společného, a o to málo, co nás dělí. Zájem o souseda se však nedá předepsat, lze jej pouze podporovat. To dělá řada institucí, někdo do toho musí ale vnést život. A přesně to činíte vy, učitelé, vy, hostitelské rodiny, i vy, studenti, svou odvahou a zájmem.“

Po slavnostních projevech už přišli na řadu samotní studenti. Všech 22 studentů českých studentů dostalo malý dárek bavorsko-německý slovník, který je v bavorském prostředí nepostradatelným pomocníkem. Následně se tři zástupci ze skupiny účastnících se studentů podělili o svá očekávání a zkušenosti z prvního měsíce pobytu: „Před odjezdem mi spousta lidí říkalo, že Bavoři jsou odměření a chladní. Částečně pravda to je, ale je to jen první dojem. Je trochu těžší s nimi navázat přátelství a bližší kontakt, ale jinak jsou ohromně milí a zdvořilí,“ popsala své zkušenosti Alběta Ondřichová z Biskupského gymnázia, která letošní školní rok navštěvuje Robert-Koch-Gymnasium v Deggendorfu. „Možnost strávit celý rok v zahraničí, v novém prostředí, poznat novou kulturu, lidi a vylepšit si mé dosavadní znalosti německého jazyka, mne nadchla,“ odůvodnila své rozhodnutí pro zapojení se do projektu studentka Gymnázia Sušice Tereza Feixová. „Všechna očekávání, která jsem měla, byla předčena už tento měsíc - úžasné zážitky, jako třeba můj první německý třídní výlet, spousta nových přátel a vylepšení mé němčiny,“ dodala.

Pro úspěšně strávený školní rok v Bavorsku se jistě budou hodit i rady, které studenti dostali od dvou bývalých absolventek projektu, jež jsou zároveň i absolventkami Biskupského gymnázia. Mimo jiné studenti uslyšeli: „Využijte šanci, která se vám tímto projektem dostává, k tomu, abyste poznali hodně nových lidí, překrásná místa v Bavorsku a navázali nová přátelství, z nichž některá mohou být i na celý život. Buďte aktivní a odvážní, mějte otevřené srdce, učte se naslouchat druhým, nemějte strach dělat chyby, ať už ty jazykové nebo ty lidské.“

Barbora Malinovská, která se projektu účastnila ve školním roce 2008/2009, studentům popsala své zážitky z pobytu a dala také několik cenných rad: „Radujte se z každého malého úspěchu a pokroku, který uděláte, vyhledejte si jednoho dobrého přítele, který na vás bude mít trpělivost a bude vás podporovat a nevzdávejte to, pokud to nebude hned. Vměšujte se do rozhovorů i výuky a dejte najevo, že bavorštině nerozumíte, zapojte se do mimoškolních aktivit, kde budete mít možnost navázat řadu kontaktů. Uvidíte, že postupně se věci budou posouvat a na konci pobytu vás bude čekat velký pokrok.“ Barbora dnes pracuje jako vedoucí nákupního oddělení velké firmy a němčinu ve své práci využívá denně.

Poslední část večera byla věnována hostitelským rodinám, které jsou v projektu tím nejdůležitějším. Pouze ty dokážou studentům zprostředkovat plnou integraci do německého prostředí a kultury a jejich trpělivost a věnovaný čas vede k jazykovému i osobnostnímu rozvoji hostujících studentů. Tyto rodiny si zaslouží obrovský obdiv, vzít si do svého domova cizího mladého člověka na devět měsíců vyžaduje velkou odvahu a otevřenost. Hostitelské rodiny si vysloužily obrovský potlesk a malý dárek od města České Budějovice. Všechny samozřejmě zajímalo, co tyto rodiny vede k rozhodnutí přijmout studenta k sobě domů. Sarah Miedl, která je zároveň kontaktní osobou na Gymnáziu Roberta Kocha v Deggendorfu a letos poprvé také hostitelskou rodinou, popsala své důvody: „Sama mám zkušenosti s pobytem v zahraničí a chtěla jsem tuto možnost dát i ostatním. Navíc si myslím, že je to výborná zkušenost i pro mé děti, které se tak učí větší otevřenosti, toleranci a významu sjednocené Evropy.“ Poprvé se letos jednoho studenta ujal i katolický kněz Richard Simon, který je společensky velmi aktivní a přál si mít ve své blízkosti mladého člověka, který ho něčím obohatí. Dle jeho slov se tak děje každý den, již si s Františkem vyzkoušel skatování a rapování a dobře si spolu rozumí.

Celé setkání hudebně doprovodil sbor Biskupského gymnázia, písněmi Alleluia (Young Gordon) a Happy (Pharrell Williams) vytvořil jedinečnou atmosféru v celém kostele.

Po ukončení slavnostní části programu následovalo pohoštění a prostor pro neformální setkání a rozhovory. Je velmi cenné vyměnit si své zkušenosti a sdílet názory s lidmi, kteří si váží vzájemných česko-německých vztahů a snaží se zasazovat o jejich další prohlubování.

V letošním roce se programu účastní 22 studentů z 10 českých gymnázií: Biskupského gymnázia J. N. Neumanna, Gymnázia Česká a Gymnázia J. V. Jirsíka v Č. Budějovicích, Církevního gymnázia Plzeň, Gymnázia Jaroslava Vrchlického Klatovy, Všeobecného a sportovního gymnázia Vimperk, Gymnázia Český Krumlov, Strakonice, Sušice a Vodňany. Studenti v letošním roce navštěvují bavorská gymnázia v Pasově, Freyungu, Fürstenzellu, Unstergriesbachu, Vilshofenu, Deggendorfu, Zwieselu a nově také v Chamu.

Veronika Tůmová