Toto datum bylo mezi významné dny zařazeno na památku velké perzekuce sokolstva za druhé světové války. Při okupaci, z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. První vlna zatýkání sokolů přišla hned na začátku okupace nacisty v roce 1939. Sokolky a sokolové byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nevrátila. Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého národa, které, jak ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích dalších osudových chvílích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku. Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících v jedné zájmové organizaci.

Členové Sokola si tento den již několik let připomínají jako Památný den Sokolstva. Letos jej poprvé oslavíme i jako významný den ČR. Forma připomenutí tohoto smutného výročí se vždy lišila dle místních poměrů. V Českých Budějovicích se konala jako beseda, hlavně s dětmi, u pamětních desek umučených sokolů, umístěných na sokolovnách. Každoročně také děti z naší T. J. Sokol ČB vypouštějí po řece Vltavě doma vyrobené lodičky z přírodních materiálů, každá je opatřena hořící svíčkou - symbolem za obětovaný život. Pro akci se proto vžil název „večer sokolských světel“. Nejinak tomu bude letos – sejdeme se 8. října v 18 hodin na dvou místech – před sokolovnou na Sokolském ostrově a před sokolovnou v Rožnově. Svobodu a demokracii považujeme za jednu z nejvyšších hodnot, která nesmí být potlačena.

Ingrid Váchová, náčelnice jednoty a Milada Pospíšilová, vzdělavatelka jednoty