V pátek 20. května jsme se všichni těšili na sportovní dopoledne. Čekala nás netradiční hodina tělesné výchovy. Do naší malotřídní školy a školky za námi přijel sportovní lektor – pan Jan Starý z Fotbalové asociace ČR České Budějovice. Ale o fotbal nešlo. Hlavním cílem a smyslem dvou hodin bylo zlepšit fyzickou kondici či zapojit všechny žáky a děti do her. Průběh celé akce byl následující: Celá akce probíhala za slunného dne na fotbalovém hřišti nedaleko školy. Vše bylo v režii trenéra. Chlapci a dívky nejdříve házeli různými míči na koše a branky, trénovali abecedu s míčem podle náročnosti. Na zahřátí organismu ideální. Někteří si během programu pravidelně doplňovali tekutiny a dodržovali pitný režim. Nebyl čas na žádné postávání a rozkoukávání. Následovala hra na Loupežníky a strážce pokladu. Každý cvičil dle svých fyzických dispozic, ovšem s chutí a zápalem.

Protože jsme nevyčerpali vše, co měl pan trenér nachystáno, těšíme se na další setkání v příštím školním roce v měsíci září.

Po skončení hodiny jsme potleskem poděkovali a předali na upomínku vymalovaný dřevěný vláček. Uvědomili jsme si, že si v hodinách nejen zacvičíme, ale i spolupracujeme a jsme ohleduplní jeden ke druhému.

Atmosféru zachytila

Dana Ryšlavá – vyučující ZŠ a MŠ Žimutice