I v letošním náročném roce jsme se opět po roční přestávce zapojili do ochrany životního prostředí v rámci akce – Den Země. Každý přiložil ruku k dílu a společnými silami jsme vysadili nové stromky.

Pro školáky jde o vítanou změnu, kdy místo učení si vezmou pracovní oděvy a s chutí se pustí do práce.

V pátek 30. dubna v 8 hodin jsme šli sázet alej na okraji Žimutic nedaleko místního hostince. Pod odborným vedením pana Martina Hubeného jsme celkem vysadili 9 listnáčů, jednalo se o jilmy a javory.

Po návratu do školy byli šikovní žáci odměněni jedničkou do žákovské knížky v rámci pracovních činností. Povídali jsme si v hodině prvouky o ekosystému les a poté jsme si po ročnících zahráli na novináře.

1. ročník: Žákům se líbilo úplně všechno.
2. ročník: Nejvíce oblíbené bylo zatloukání dřevěného kůlu pomocí kladiva.
3. ročník: Líbilo se nám kopání děr, sázení stromků, zatloukání kůlů, přivazování drátů i zalévání vodou z potoka.
4. ročník: Pavel Polák: "Akce Den Země si mi líbila, protože jsme spolupracovali a zasadili jsme stromky."
5. ročník:
Nela Floriánová: "Mně se líbilo, jak jsme zahrabávali stromky."
Pepa Staněk: "Mně se líbilo všechno."
Bárt Pertl: "Bavilo mě vázat pletivo ke kůlům."
Honza Zeman: "Já jsem donášel vodu a skákal přes potok."
David Furka: "Nabíral jsem vodu a zaléval jsem stromy."
Anetka Pavelková: "Já jsem kopala jámy a pomáhala při upevňování drátů k pletivu."

Těšíme se na další podobné akce, které mají smysl.

Milena Mikesková, ZŠ Žimutice