První projektový den nesl téma Pravěk. Zahráli jsme si nejen na pravěké umělce a lovce mamutů, rozvíjeli jsme svou tvůrčí fantazii i zručnost při výrobě misek z keramické hlíny, modelování Věstonické Venuše či pravěkých zvířat.

Druhý projektový den se nazýval Historie odívání. Tentokrát jsme se zaměřili na výrobu středověkého šperku z barvené přírodní ovčí vlny a koženého váčku. Rozvíjeli jsme jemnou motoriku při ohýbání drátku pomocí kleštiček při zdobení šperku, který byl každý originál.Během dopoledne jsme propojili několik výukových předmětů: Informatika – práce s IT tabulí, kde byly připraveny vzdělávací pořady, Český jazyk – práce s encyklopediemi a četba knihy, Matematika – orientace na číselné ose, Prvouka – Pravěk, Móda v průběhu staletí, Pracovní činnosti – vlastní výroba dárků, Výtvarná výchova – kresba obrázků. Výtvarné práce jsme si vystavili na chodbě školy a budou nám zkrášlovat naše školní prostředí.

Projektové dny se nám všem líbily především proto, že byly zaměřeny na praktické tvůrčí činnosti, kdy žáci mohli zapojit svou fantazii.

Dana Ryšlavá, vyučující ZŠ a MŠ Žimutice