V rámci vycházky do lesa si děti prohloubily znalosti o stromech, lesních zvířatech a jejich životě. Každá otázka, kterou Dominikovi děti položily, byla zodpovězena a vysvětlena tak, že i takto malé děti všemu porozuměly. V druhé části si předškoláci prohlédli jednotlivé dřeviny a jejich semena. Seznámili se s nejznámějším hmyzem, který lze potkat v našich lesích či lukách. Největší ohlas mělo paroží, které si mohly děti prohlédnout, potěžkat a dozvědět se, jak se jeho jednotlivé části nazývají. Program Lesní pedagogiky byl jak pro děti, tak i pro učitelky velice poutavý a zajímavý a tímto bychom chtěly poděkovat Dominiku Vrátnému za krásně strávené vzdělávací dopoledne.

Romana Tomášková a Petra Červíčková, paní učitelky z Mateřské školy Dubné