Naše mateřská škola je dvoutřídní a má 56 zapsaných dětí. Jsme klasická školka, máme k dispozici velkou zahradu, kde se snažíme dětem přiblížit naši přírodu, protože, ač jsme na vsi, máme do lesa daleko. Děti mají k dispozici různá vozidla, průlezky, ale i možnost a prostor přirozeného pohybového vyžití, pozorování, atd. Při uzavření školky, z důvodu vládního nařízení, jsme se věnovali distanční výuce předškoláků a úklidu tříd a těšili se, že bude zase vše normální, bohužel.

Nyní školku navštěvují pouze předškoláci a několik dětí pedagogů a rodičů ze sociální sféry. Děti jsou rády, že se opět mohou vidět a hrát si spolu, i když jsou rozdělené do dvou tříd a bohužel i na zahradě.

Dana Kuboušková, vedoucí učitelka mateřské školy

Do MŠ a ZŠ Olešník do dvoutřídní malotřídky s kapacitou 50 žáků chodí také žáci prvního stupně.