Hlavním motivem dopoledního programu byla příroda a ekologie. „Myslivci jsou často chápáni chybně jen jako lovci se zbraní v ruce, kteří střílejí po všem, co se pohne. My se proto snažíme znovu a znovu ukazovat, že hlavním obsahem naší činnosti je především péče o přírodu a v ní žijící zvěř. A kdo jiný by se měl vztahu k životnímu prostředí učit, než děti. Na venkov se v posledních letech přistěhovalo hodně mladých rodin z měst a jejich povědomí o myslivosti je minimální nebo téměř žádné,“ uvedl předseda Mysliveckého spolku Blata Dívčice Pavel Ježek.

A v malém přírodním areálu s rybníkem, klubovnou, venkovním posezením a rybníkem na okraji Zbudova, bylo pořádně živo. Z okolí dorazily celé rodiny. Děti střílely ze vzduchovek, poznávaly stromy, zvěř a ryby. Kdo chtěl, rybařil. Do celé řady aktivit se spolu s dětmi zapojovali i rodiče. Nechybělo opékání buřtů na bezpečném zděném ohništi. Obrovským hitem ovšem byla jako tradičně ukázka sokolnictví a přehlídka živých dravých ptáků, doplněná odborným výkladem známého sokolníka Miloslava Vondrušky ze Zborova u Ledenic. Přestože Vondruška je se svými dravci ve Zbudově pravidelným hostem, vždy něčím novým překvapí. V sobotu to byl cvičený krkavec velký.

Dospělí rozhodně v zájmu o opeřené dravce za svými dětmi nezaostávali. S lehkou nadsázkou lze říci, že fotografii s některým z ptáků má po sobotě každý druhý obyvatel blat. „Znovu se potvrdilo, že jde o atraktivní akci, kterou hojně navštěvují nejen místní, ale i obyvatelé sousedních obcí. Dobrá spolupráce obce s myslivci a temelínskou elektrárnou, v tomto případě v rámci programu Oranžového roku, pokračuje a nese své ovoce,“ konstatoval starosta Dívčic Miroslav Stulík.

Petr Pokorný