Diecézní charita České Budějovice si 1. prosince letošního roku připomene 30 let od svého vzniku. Již tři desítky tak v duchu svého poslání pomáhá těm nejzranitelnějším, kteří by jinak zůstali bez pomoci. Jedná se současně o výročí všech Charit, které působí na území českobudějovické diecéze – tedy od Sušice po Pelhřimov. První akcí k výročí 30 let Diecézní charity České Budějovice bude noční pochod 30 km pro Charitu. „V pátek 8. října 2021 se krátce před půlnocí sejdeme na vlakovém nádraží v Českém Krumlově a odtud v 00.00 hodin vycházíme s cílem dorazit v dopoledních hodinách do Českých Budějovic. Trasa čítá 30 kilometrů – každý kilometr tak symbolicky vyjadřuje jeden rok fungování naší diecézní Charity. Tento pochod je poutí a modlitbou za Diecézní charitu. Naši charitní pouť zakončíme mší svatou s diecézním biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem v klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí, která proběhne v sobotu 9. října 2021 od 10.30 hodin v rámci Diecézní poutě 2021," informuje ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout. Na Středisku diecézní Charity (Kanovnická 18) bude pro účastníky nočního pochodu připraveno zázemí s občerstvením v podobě teplé polévky, slaného i sladkého pečiva, kávy, čaje a dalších domácích dobrot. „Rád bych pozval všechny kolegyně a kolegy, dobrovolníky a příznivce Charity na tuto trochu netradiční akci. Pokud máte jen trochu chuť, připojte se k nám třeba i s rodinnými příslušníky a přáteli," zve ředitel Jiří Kohout. Podrobnější informace k akci najdete na www.dchcb.cz

Martina Nováková