Českobudějovická diecézní Charita zřídila od pondělí 22. března až do odvolání dočasné krizové denní centrum pro osoby bez domova a noclehárnu pro muže. Reaguje tím na dočasné omezení provozu Domu sv. Pavla v Riegrově ulici, který se ocitl v karanténě kvůli pozitivnímu výskytu onemocnění covid-19.

Dům sv. Pavla při Městské charitě České Budějovice při svém běžném provozu nabízí lidem bez domova celkem tři služby – Azylový dům, Noclehárnu a Nízkoprahové denní centrum. Nyní je celé centrum pro osoby bez domova minimálně do konce března v izolaci v souvislosti s onemocněním covid-19 u uživatelů služeb. Mnoho lidí bez přístřeší by tak neměli možnost se kde osprchovat, odpočinout si v teple, získat balíček s potravinami nebo sníst teplou polévku a dát si čaj nebo kávu.

„U budovy diecézní Charity poblíž Kanovnické ulice jsme přes víkend zřídili dočasné provizorní denní centrum v podobě vyhřívaného stanu. K dispozici zde lidé bez domova mají teplé nápoje, jídlo poskytnuté Potravinovou bankou Jihočeského kraje, základní hygienu a nouzový šatník, v poledne vydáváme polévku, kterou dovážíme z jídelny v historické budově radnice,“ upřesňuje Petra Brychtová, vedoucí služeb Střediska Diecézní charity České Budějovice.

Provoz provizorního denního centra, které se nachází v blízkosti českobudějovické konzervatoře, je celotýdenní, od pondělí do neděle od 8 do 13 hodin. Jeho chod zajišťuje vždy dvojice složená z dobrovolníka a pracovníka diecézní Charity – zapojeni jsou jak sociální pracovníci z charitních služeb, tak i zaměstnanci ekonomického a administrativního úseku Střediska DCHCB. „Naší snahou je alespoň částečně nahradit základní služby pro osoby bez domova. Jelikož noční teploty stále padají k 0 °C, k pondělnímu večeru otevíráme také provizorní noclehárnu pro muže na adrese Kanovnická 16,“ dodává Petra Brychtová.

Vstup do noclehárny (Kanovnická 16) je možný od 17.30 do 19.30 h, odchod klientů je pak nejpozději v 8 h ráno. V noclehárně si mohou klienti vyzvednout také potravinový balíček, polévku a hygienické potřeby.

Martina Nováková, Diecézní charita České Budějovice